Situace českých lékařů

Příběh platů českých lékařů už začíná být pro veřejnost pomalu únavný. Lékaři měli dostat od 1. července přidáno, slíbila jim to ministryně Emmerová, to však o něco později přesvědčily argumenty zdravotních pojišťoven, kterým by prý vylétly náklady o desítky miliard ročně a celý systém financování by se zhroutil…

Přepis pořadu Dobré ráno s BBC, vysílaný 17. května

Moderátor (Jan Bumba):

Lékařští odboráři nicméně trvají na zvýšení platů a ministryně Emmerová včera oznámila, že rozhodnutí přenechá na premiérovi Jiřím Paroubkovi. Čeští lékaři mezitím stále častěji hovoří o odchodu do zahraničí. A nejen hovoří.

Před půlhodinou jsem mluvil s anesteziologem Vladislavem Rogozovem z kardiocentra v pražském IKEMu, který od července nastupuje v jedné univerzitní nemocnici v Británii. Zeptal jsem se ho nejprve proč odchází.

Host (Vladislav Rogozov):

No ten hlavní důvod je samozřejmě ekonomický a dal by se pojmenovat jako dlouhodobě a mnoho let trvající výrazné podhodnocení lékařské práce v naší republice. Tečka.

Moderátor (Jan Bumba):

Řekl byste tedy, že jsou současné platové podmínky lékařů v České republice neúnosné?

Host (Vladislav Rogozov):

Ano, dalo by se to tak nazvat. V případě, že nechceme nebo nemůžeme být odkázáni na pomoc například rodičů, tak z lékařského platu plně kvalifikovaného lékaře například založit rodinu a splácet hypotéku není možné v současné době.

Moderátor (Jan Bumba):

Já bych po vás nechtěl žádná konkrétní čísla, ale dá se nějak řádově srovnat váš plat, který budete dostávat v Británii?

Host (Vladislav Rogozov):

Je to několikanásobně vyšší plat. Samozřejmě ty životní náklady ve Velké Británii jsou daleko vyšší než u nás, ale ta životní úroveň lékařů samozřejmě je daleko vyšší než zde a to je ten hlavní důvod proč lékaři a včetně mě odcházejí v současnosti.

Moderátor (Jan Bumba):

Budete dělat stejnou práci?

Host (Vladislav Rogozov):

Budu dělat úplně stejnou práci s úplně stejnou kvalifikací v podstatě, takže profesně to pro mě nebude znamenat žádný step down nebo postup dolů, naopak si mírně polepším dokonce.

Moderátor (Jan Bumba):

Měl jste nějaký problém třeba s uznáním kvalifikace?

Host (Vladislav Rogozov):

Problém s uznáním kvalifikace není žádný a v podstatě i u nás, kromě tedy byrokratické velmi zdlouhavé cesty, ale i ta už je prošlapána, protože nejsem první a stovky mých kolegů tuto cestu za minulé měsíce už prošlapali, takže v podstatě jsem věděl do čeho jdu a jaké kroky mám udělat. A v Británii z britské strany tam žádný problém není.

Moderátor (Jan Bumba):

Jsou to jen platové podmínky nebo třeba i něco jiného v systému českého zdravotnictví co vám vadí?

Host (Vladislav Rogozov):

No ty platové podmínky jsou v podstatě důsledek dlouhodobě neřešené situace u nás a my jsme to už vydrželi spoustu let čekání na narovnání těchto relací, ale ta špatná perspektiva, která hraničí v podstatě v beznaděj s tím, že se provede jakási reforma, jenom těch ministrů zdravotnictví kolik se vystřídalo pravicové, levicové vlády a v podstatě se neděje vůbec nic a stačí se podívat na východ od nás na Slovensku, kde teda tu politickou odvahu našli a tu reformu provedli, tak ta v podstatě perspektiva velmi špatná je tedy v konečném důsledku to, co si myslím lékaře nutí odcházet a nečekat až se tedy někdy ve vzdálené budoucnosti snad cosi zlepší.

Moderátor (Jan Bumba):

Vy neustále hovoříte o tom, že jste nucen odcházet. Znamená to, že vás mrzí, že musíte odejít?

Host (Vladislav Rogozov):

No samozřejmě. Já jsem nikdy neměl takové ambice jít pracovat do Velké Británie a mám zde samozřejmě rodinu, přátele a nikdy jsem nechtěl emigrovat, ale v podstatě ten tlak ekonomický je takový, že celá tato vlna lékařů, která v současné době zvláště po vstupu našeho do unie odchází, tak by se dal nazvat jako v podstatě ekonomická emigrace. Je to tak.

Moderátor (Jan Bumba):

Říká Vladislav Rogozov, český lékař, který od léta odchází do Británie. Na telefonu je teď ministryně zdravotnictví Milada Emmerová. Paní ministryně, nemáte trochu strach, když slyšíte to, co jsme teď slyšeli od pana doktora Rogozova, že kvalifikovaní lékaři odcházejí do zahraničí?

Host (Milada Emmerová):

No abych pravdu řekla, trochu strach mám, protože pokud by takovýto odchod z naší republiky byl nějaký masovým, tak by to znamenalo veliké nebezpečí, že se naše zdravotnictví kvalitativně významně zhorší.

Moderátor (Jan Bumba):

Co děláte proti tomu, aby to tak nebylo?

Host (Milada Emmerová):

No to těch kroků je celá řada, ale samozřejmě má pan doktor plnou pravdu ve všem co říkal, i když si myslím, že zase, že by lékaři se měli tak kriticky špatně, to se říct nedá. Ale skutečně ta práce je podhodnocená a když se uvádí platy našich lékařů, tak vždy zásadně včetně odměny za přesčasové hodiny a to není správné, protože to je prostě práce hodinově navíc, ten člověk je mimo domov, koná zodpovědnou práci ve dne v noci a ta není adekvátním způsobem odměněná.

Moderátor (Jan Bumba):

Ano, ale já se ptám na to, co ministerstvo zdravotnictví, tedy váš resort, udělalo pro zlepšení podmínek lékařů?

Host (Milada Emmerová):

No samozřejmě, že se můžete mě takhle zeptat, já jenom chci připomenout, co pan doktor rovněž vzpomínal, že takové ty stálé výměny ministrů zdravotnictví, já jsem dvanáctá a když bychom to tak vzali se změnou vlády skoro třináctá v pořadí a samozřejmý, že ministr, který tady stráví s bídou rok, těžko se dostane k uskutečnění nějakých kroků. Může je navrhnout, ale většinou k jejich realizaci nedochází. Já jsem teďka možná těsně před cílem, kdy by měla být přijata takzvaná krátkodobá stabilizační opatření, která by měla výrazně zlepšit hospodaření nebo vyrovnanou bilanci v hospodaření s prostředky veřejného zdravotního pojištění a jsem tedy zvědavá, zda se mi to podaří uplatnit a potom by se měla situace zlepšovat. Samozřejmě toto není jediné opatření. Je třeba se podívat na hospodaření pojišťoven z gruntu, zda skutečně tam nedochází k úniku financí do takzvaných černých děr, protože potom jakýkoliv příjem se opět ztratí a nepředstavuje výraznou podporu pro posílení výdajové stránky.

Moderátor (Jan Bumba):

Paní ministryně, podle toho, co říkal pan doktor Rogozov to vypadá, že ta situace s odchodem českých lékařů do zahraničí už skutečně hoří, že už to je teď, že už nyní špičkoví lékaři odcházejí pryč. Kdy je možné čekat nápravu ze strany státu, tedy vlády, ministerstva zdravotnictví?

Host (Milada Emmerová):

No znova opakuji, že to jsou krátkodobá opatření, to znamená, že jejich platnost, pokud budou přijata, by měla postupně nastupovat a někdy do roka by se měla objevit tedy efektivnost těchto opatření a já tomu věřím. Ale znova opakuji, že to není jediný krok. Stejně tak je potřeba kontrolovat hospodaření pojišťoven, ale je potřeba aby všichni aktéři, kteří vstupují do systému zdravotnictví, se tak nějak ukáznili, aby do tohoto systému u všech těchto aktérů vstoupila morálka, prostě abych to tak řekla stručně, všichni mají trochu másla na hlavě, ale tím nechci vinit primárně lékaře. Ti tento systém nevymysleli, ten systém byl nastaven relativně špatně a řada regulačních opatření takové jakési příštipkaření, které se po léta praktikuje, tento systém zásadně nevylepší.

Moderátor (Jan Bumba):

Včera bylo oznámeno, že vy chcete nechat rozhodnutí o zvýšení platů na premiéru Jiřím Paroubkovi. To jste tedy včera oznámila. Z jakého důvodu?

Host (Milada Emmerová):

Prosím vás, to já jsem neřekla, že chci nechat rozhodnutí na panu premiérovi. Já jsem řekla, že chci s ním tato opatření konzultovat, současně mu chci předat právě požadavky lékařů, respektive České lékařské komory a Lékařského odborového klubu a chci se s ním poradit a lépe řečeno mu navodit určitý myšlenkový pochod, který by vedl k nějaké velice důrazné a velmi výrazné tedy nápravě.

Moderátor (Jan Bumba):

Takže i proto, že tento problém jaksi přesahuje resort zdravotnictví a je potřeba, aby do toho zasáhl premiér, je to tak?

Host (Milada Emmerová):

No je třeba, aby to pochopila celá vláda. Protože tam právě budou tato stabilizační opatření předložena a je potřeba, aby všichni pochopili, že situace je skutečně obtížná a že by tedy, pokud by nedošlo k nějakým radikálním změnám, tak by skutečně mohlo dojít k tomu, že by se naše zdravotnictví ocitlo v určité ekonomické krizi. Zdůrazňuji ekonomické. Naše zdravotnictví je naštěstí na velice dobré medicínské úrovni a svědčí pro to celá řada parametrů, prodlužování střední délky života, obstarávání seniorů, kterých přibývá, obstarávání i jejich sociálního života a tak dále. To všechno se daří, ale systém tedy pojišťovenství, který byl u nás nastaven a který se různými regulacemi tedy nedaří ustálit, tak ten prostě systému nevyhovuje.

<

Ohodnoťte tento článek!