Situace v lounské nemocnici se řeší nekompetentně, tvrdí primáři a odboráři

Ostrý protest vyjádřili formou otevřeného dopisu nad závěry kontroly pracovní skupiny, pověřené přednostou ke přezkoumání hospodaření Nemocnice s poliklinikou v Lounech, její lékaři a odboráři…

Louny – Ostrý protest vyjádřili formou otevřeného dopisu nad závěry kontroly pracovní skupiny, pověřené přednostou ke přezkoumání hospodaření Nemocnice s poliklinikou v Lounech (NsP), její lékaři a odboráři.

Na základě žádosti Městského úřadu v Lounech ustavil přednosta Okresního úřadu Louny Josef Kopic pracovní skupinu, která ve čtvrtek 8. srpna uzavřela písemnou zprávu o průběhu kontroly. Zprávu zpracovali společně Petra Melicharová z referátu zdravotnictví Okresního úřadu Louny, za lounskou radnici zkoumali činnost NsP radní a předsedkyně investiční komise Milena Zikmundová a zastupitel Ing. Zdeněk Suchan. Posledními závěry komise je zjištění, že v dokumentaci k uskutečněnému výběrovému řízení na dodavatele stavební části stravovací jednotky nejsou založena jména členů výběrové komise. „Každý hodnotil nabídku samostatně, pouze číslem pořadí jednotlivých uchazečů o stavbu, předepsaná výběrová kritéria nejsou vyplněna,“ uvádějí kontroloři v závěrečné zprávě. Podle nich tak bylo podstatně sníženo posouzení úrovně výběru, předmětný zákon o zadávání veřejných zakázek nebyl porušen.

Pracovní skupina se pozastavuje i nad způsobem uzavírání smluv o úhradě zdravotní péče na letošní rok, nicméně v závěru konstatuje. „Při celkovém pohledu na činnost Nemocnice s poliklinikou Louny se především v roce 2002 zvýšil počet výkonů hrazených zdravotní pojišťovnou, o 10,8 procenta.“ Navýšení výkonů se však promítne až v příjmech příštího roku, dodávají kontroloři. Pracovní skupina opět uvádí v závěru již dříve několikrát opakované požadavky lounských zastupitelů a radních. Podle nich chybí koncepce dalšího vývoje, současná a cílevědomá práce v hledání úspor ve všech druzích nákladů, případně manažerské zásahy.

„Za současné ekonomické situace ve zdravotnictví, kdy nové ministerstvo teprve hledá optimální model, je jasné jenom to, že dnešní okresní nemocnice převezmou krajské úřady, které budou hledat samostatné řešení pro každou z nich,“ konstatoval přednosta Okresního úřadu Louny Josef Kopic. Trvat tedy za současného stavu, kdy je jasné jen to, že nemocnice musí přežít do konce roku, na celkové koncepci je ze strany lounské radnice těžko pochopitelným požadavkem. „Pokud dokázal současný ředitel Ing. Zdeněk Stružka navýšit výkony nemocnice o víc než 10 procent, pak je to výkon úctyhodný a o svědčí sám o sobě o tom, že odvedl kus poctivé a náročné práce,“ řekl přednosta.

Nicméně již dílčí informace o závěrech pracovní skupiny vzbudily silnou nevoli mezi primáři lounské nemocnice, Lékařského odborového klubu a odborové organizace. Primáři a představitelé profesních lékařských organizací se společně obrátili na přednostu otevřeným dopisem, v němž shrnuli svoje výhrady vůči postupu města. Dopis přinášíme v plném znění na jiném místě.

TÁŇA VAVŘÍNOVÁ, Deník Lučan, 12.8.2002

Ohodnoťte tento článek!