Situace v nemocnici Jihlava nadále komplikovaná

Vedení kraje Vysočina se poprvé uvolilo přijmout zástupce sboru dvaadvaceti, tedy bez dvou všech, primářů jihlavské nemocnice zároveň s jejich krizovým ředitelem Pavlem Hralou. Ani téměř dvouhodinová schůzka nepřinesla požadované výsledky…

„Nebudu se s vámi bavit, nemám tu potřebu. Vy mi s tím nepomůžete. Není tam nedostatek léků. Jestliže někdo udává lživé informace, má na zásobách milion čtyřicet devět tisíc a na základě mého pokynu to snížil o padesát tisíc za šest měsíců, tak to mu ohrozí léčbu? Tam se ptejte,“ charakterizoval proběhlé jednání odstupující ředitel Nemocnice Jihlava Pavel Hrala.

„Dozvěděli jsme se, že kraj ze čtyř sporných bodů zrušil pouze jeden – sloučení obou chirurgických oddělení,“ prohlásil primář první chirurgie Jaromír Meduna a pokračoval:

„Ptali jsme se, zda existuje odborná ekonomická a medicínská analýza navrhovaných kroků a jedna strana tvrdila, že ano a druhá zase, že ne. Žádné konkrétní věci jsme se ale nedozvěděli, a to ani o počtech a druhu rušených lůžek.“

„Mne toto nedorozumění mrzí, protože Nemocnice Jihlava je již za vodou, je stabilizovaná, a nyní může dojít k poškození její pověsti. Jedinou chybu vidím v narušené komunikaci mezi primáři a panem ředitelem Hralou,“uvedla krajská radní pro zdravotnictví Martina Matějková.

Manažer Hrala naposledy přikázal sloučit dvě chirurgická a dvě interní oddělení, dále zrušit sto lůžek akutní péče a místo primáře centrálních operačních sálů a sterilizace.

Proti těmto krokům se následně vzbouřila drtivá většina primářského sboru jihlavské nemocnice. „Jsou to jenom organizační opatření a není třeba, aby se k nim vyjadřovali odborníci,“ podotkla Martina Matějková.

„Pokud dojde ke zrušení chirurgických lůžek, bude omezena akutní péče a pacienty budeme nuceni propouštět nedoléčené,“ tvrdí Jaromír Meduna.

„Snížení počtu akutních lůžek zvýší komfort pacientů, protože pak nebudou na pokoji tři, ale jenom dva,“oponuje radní Matějková.

Ivan Polák, Vysočina

Ohodnoťte tento článek!