Situaci ve zdravotnictví lidé nehodnotí kriticky

graf, pokles

Situaci v českém zdravotnictví lidé vnímají podle aktuálního průzkumu společnosti GfK Czech spíše neutrálně až mírně pozitivně. Za špatné nepovažují ani postavení lékařů v Česku.

Naproti tomu financování a zejména hospodaření zdravotnictví až tak dobře nehodnotí. Téměř všichni lidé slyšeli o protestní akci lékařských odporů Děkujeme, odcházíme, větší část z nich s ní ale nesouhlasí. ČTK má výsledky průzkumu k dispozici.

Jako výbornou vnímají situaci ve zdravotnictví sice jen tři procenta Čechů, podle více než třetiny dotázaných je ale slušná, i když je v ní co zlepšovat. Pro dvě pětiny lidí je přijatelná, tedy není dokonalá, ale stále funguje. Nespokojenost s ní vyjádřila přibližně pětina respondentů.

S názorem, že zdravotnictví v ČR je financováno dostatečně, souhlasilo 29 procent lidí. Přibližně čtvrtina to nedokázala posoudit a 42 procent lidí s tím nesouhlasí. Šestnáct procent Čechů se rovněž přiklání k názoru, že hospodaření ve zdravotnictví je dostatečně průhledné, naproti tomu 69 procent si to nemyslí a 13 procent neví.

Ovšem postavení lékařů v Česku podle dotázaných zas tak špatné není. Více než polovina lidí soudí, že odpovídá jejich společenskému významu. S tím nesouhlasí čtvrtina lidí a pětina zastává neutrální stanovisko.

Pokud respondenti vnímají postavení lékařů jako neadekvátně špatné, vidí hlavní oblast projevů tohoto stavu v příliš vysokých pracovních nárocích a obecně malé prestiži. Naopak jako kritické nevnímají možnosti vzdělání, uvedli analytici.

Na otázku, zda politici po roce 1989 věnovali a věnují zdravotnictví dostatečnou pozornost, kladně odpovědělo 16 procent lidí. Opak si myslí 57 procent Čechů a čtvrtina na to nedokáže odpovědět.

Téměř všichni ale slyšeli o protestní akci lékařských odporů Děkujeme, odcházíme. Z těchto dotázaných pak necelá třetina s uvedenou aktivitou lékařů souhlasí a naopak 48 procent k ní zaujímá záporné stanovisko.

Agentura provedla průzkum telefonicky ve dnech 25. až 27. ledna a na otázky v něm odpovědělo 468 lidí. Konkrétní výroky přitom hodnotili škálou bodů od jedničky, což znamenal absolutní souhlas, až po pětku, tedy absolutní nesouhlas.

Ohodnoťte tento článek!