Sjednotit výši úhrad ve zdravotnictví

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

Sjednotit výši úhrad. To je recept ministerstva na ozdravení českého zdravotnictví. Místo paušálních plateb budou nemocnice v budoucnu dostávat od pojišťoven peníze za konkrétní diagnózu. Nový systém by mohl začít naplno fungovat od roku 2018.

Hostem pořadu „Ozvěny dne“ ČRo Radiožurnálu byl právník Ondřej Dostál z Platformy zdravotních pojištěnců.

Vladimír KROC, moderátor: Zprůhlední program DRG Restart, jak tomu říká ministerstvo zdravotnictví, financování nemocnic? Bude podle vás ten nový systém spravedlivější?

Ondřej DOSTÁL, právník, Platforma zdravotních pojištěnců: Systém DRG, tedy rovné platby za danou diagnózu je správný, spravedlivý. Ďábel je ovšem v detailech, jak se spočítají náklady. Problém je také, že když se spočítají metodicky špatně a přijde se na to v roce 2018, tak budem zase tam, kde jsme byli, ale to už bude po volbách a bude to problém další politické reprezentace.

Vladimír KROC, moderátor: Jak složité je zjistit skutečné náklady na jednotlivé výkony?

Ondřej DOSTÁL, právník, Platforma zdravotních pojištěnců: To je velmi složité. Ta pravidla hry je potřeba určit před tím, než se to začne počítat. Víme například, že některé nemocnice nakupují a vykazují léky a materiál draze a dostávají od dodavatelů provize, tak je potřeba říci si, jestli se ty provize započtou nebo nezapočtou do těch nákladů. Jiné nemocnice mají velmi drahé přístroje, které nakoupily nad cenou a je otázka, jestli se bude používat amortizace počítané z té vysoké ceny, nebo té skutečné tržní ceny. A to jsou právě ty detaily, ve kterých je skryt ten ďábel.

Vladimír KROC, moderátor: Zatímco ministr Svatopluk Němeček si od nového systému slibuje úspory, předseda Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Sohlich s tím nesouhlasí. Podle něj jsou náklady vyšší než je současná úhrada za poskytování ústavních zdravotních služeb. Na kterou stranu byste se vy přiklonil?

Ondřej DOSTÁL, právník, Platforma zdravotních pojištěnců: Ono je tomu v některých nemocnicích tak, že si polepší v systému rovných úhrad a jiné si zase pohorší. Zrovna ty menší regionální nemocnice, které zastupuje AČMN, tak ty by si možná spíše polepšily. Spíš je otázka, jak se politická sféra vypořádá s tím, že najednou nebudou úhrady stačit těm nemocnicím, které se těšily velmi výhodný úhradám.

Vladimír KROC, moderátor: Největším rizikem a problémem českého zdravotnictví je nedostatek kvalifikovaného personálu. Na tom se shodl ministr s odboráři. Pomůže v tom právě ta změna způsobu úhrad, pokud by se tedy ušetřilo, mohlo by zůstat víc na platy?

Ondřej DOSTÁL, právník, Platforma zdravotních pojištěnců: Já si myslím, že ta přímý vztah není. A myslím si, že jsou i další věci, které je možno pro více lékařů udělat. Například lékaři, ono jich je sice technicky vzato dost, ale kvalifikační požadavky jim často brání tu péči poskytovat. Na tom ministerstvo pracuje. Druhá věc je, že lékaři jsou na rozdíl od západních zemí, u nás zavaleni administrativou, takže i když jsou, tak polovinu práce, pracovní doby papírují a nakonec pak samozřejmě by bylo dobré udělat personální audity. Některé nemocnice mají papírově přezaměstnanost, ti lékaři mají více úvazků, kde reálně jsou, to by stálo zjistit i kvůli tomu počítání nákladů.

Vladimír KROC, moderátor: Jestli jsem to správně pochopil, tak hlavně v tuto chvíli jde o kvalifikované zdravotní sestry, kterých začíná být nedostatek a v některých místech tak akutní, že se kvůli tomu zavírají i přímo celá oddělení. Čili, jak toto řešit? Jak vidíte cestu, jak zastavit odliv kvalifikovaného personálu z českého zdravotnictví?

Ondřej DOSTÁL, právník, Platforma zdravotních pojištěnců: Tak…

Vladimír KROC, moderátor: Protože pravděpodobně odchází jinam, anebo do jiných oborů.

Ondřej DOSTÁL, právník, Platforma zdravotních pojištěnců: Tak pokud jde o ty sestry, tak tam určitě plat hraje roli v tom, aby byly udrženy v České republice, ale stejně tak jako u lékařů, i zde kvalifikační požadavky mohou být v některých oblastech považovány za příliš přísné. Pokud by se uvolnily, tak by bylo snazší pro mladé sestřičky na ten trh vstupovat a pomáhat lidem. Na tom ministerstvo také pracuje.

Vladimír KROC, moderátor: Od nového roku se mají platy ve zdravotnictví zvýšit v průměru o 5 %. Je to málo?

Ondřej DOSTÁL, právník, Platforma zdravotních pojištěnců: No tam je otázka, jestli se ten prů… Jestli ten průměr zlepší tu situaci skutečně pro ty skupiny lékařů i sester, kteří dělají nejvíce práce, nebo zda to skončí někde jinde. Ono by to mohlo s počtem personálu pomoci.

Vladimír KROC, moderátor: A může třeba pomoci i to, o čem se teď mluví, že sem přicházejí lidé ze zahraničí, nechci říkat přímo běženci, ale dejme tomu kvalifikované síly, mluvilo se o Ukrajině, po tom experimentu, o kterém mluvilo ministerstvo zahraničí ve druhé fázi by chtěli lákat třeba právě zdravotní sestry?

Ondřej DOSTÁL, právník, Platforma zdravotních pojištěnců: Já se domnívám, že za předpokladu, že příchozí cizinci, lékaři, sestry, budou splňovat jak kvalifikační požadavky, tak budou schopni s českými pacienty komunikovat v české řeči, tak je žádoucí, aby se zapojili do nemocnic.

Vladimír KROC, moderátor: A poslední otázka. Platy? Je to to hlavní, ta hlavní bolest zdravotnictví?

Ondřej DOSTÁL, právník, Platforma zdravotních pojištěnců: Já se domnívám, že nikoliv. Ty organizační problémy, rozmístění nemocnic, úhrady léků, zdravotnických prostředků jsou srovnatelně, možná významnější.

Vladimír KROC, moderátor: Tak to byl tedy náš host ve vysílání publicistiky Ondřej Dostál z Platformy zdravotních pojištěnců. Děkuju. Na shledanou.

Ondřej DOSTÁL, právník, Platforma zdravotních pojištěnců: Na shledanou.

Sjednotit výši úhrad ve zdravotnictví
Ohodnoťte tento článek!