Skalický: Elektronický recept by znamenal stovky milionů pro zdravotnictví

Prim. PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.

Poslanec za TOP 09 Jiří Skalický na webu strany uvedl, že Poslanecká sněmovna parlamentu (PSP) se znovu zabývala elektronickými recepty a jejich použitím a opět poslala do Výboru pro zdravotnictví PSP problematiku, kterou už poslanci řeší sedm let.

Zdůraznil, že české zdravotnictví má stále šanci uspořit nemalé finanční prostředky a zvýšit také bezpečnost a ochranu zdraví pacientů.

„Jsem přesvědčen, že plošné zavedení e-receptů přinese benefity, které jsou zcela zřejmé a stojí za to. Výhodu elektronických receptů vidím především v oblasti zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví obyvatel. Lékař bude totiž mít možnost jedním nahlédnutím zjistit v reálném čase, jaké léky pacient užívá a bude mít tak větší možnost zabránit případným lékovým interakcím,“ uvedl ve svém komentáři poslanec a podpořil myšlenku finančních i množstevních úspor za duplicitně předepsané léky.

„Například v roce 2012 muselo být znehodnoceno téměř 550 tun léků, které lékaři předepsali, zdravotní pojišťovny zaplatily, ale pacienti nespotřebovali. Je to obrovské číslo v hodnotě několika miliard korun,“ vypočetl Jiří Skalický.

Na úrovni banánových repulik

Původně měla být povinnost vystavování elektronických receptů zavedena už k 1. lednu 2015. Poslanec uvádí, že si je vědom, že díky situaci během minulého roku není možné tento termín reálně stihnout a plošné zavedení elektronického receptu je nutné posunout. „Pokud se tak nestane, Česká republika bude jedinou zemí v centrální a východní Evropě, která zůstane u klasického papírového receptu a která zcela rezignuje na moderní a ve světě běžné trendy využívání výpočetní techniky.

Přechod na elektronickou verzi receptů a jejich plošné zavedení už dokončují i v Bulharsku, Polsku či na Slovensku; v Rumunsku už jsou elektronické recepty dokonce vystavovány od roku 2013! Byl bych velmi nerad, kdybychom v této oblasti zůstali na úrovni „banánových republik“,“ dodal poslanec Skalický a nabádá ke koncepčnímu myšlení a zodpovědnosti.

„Plošné zavedení e-receptů má řadu výhod – úspora finančních prostředků, a zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví občanů jsou těmi nejdůležitějšími,“ uzavřel Jiří Skalický.

(klu)

Ohodnoťte tento článek!