Skalický: „Ministerstvo štědřejší k výzkumu!“

věda, výzkum, laboratoř

„I v časech rozpočtové kázně však zůstává jednou z priorit ministerstva zdravotnictví výzkum a inovace,“ vysvětluje poslanec.

Úspory zasáhly v letošním roce rozpočty všech kapitol státního rozpočtu, tedy pochopitelně též kapitolu zdravotnictví, přesto ministerstvo významně podpoří vědu výzkum, a to více než jednou miliardou korun.

„I v časech rozpočtové kázně však zůstává jednou z priorit ministerstva zdravotnictví výzkum a inovace,“ vysvětluje pardubický poslanec Jiří Skalický (TOP 09) a dodává: „V této položce nejenže nedochází ke snižování, ale naopak je predikován poměrně zásadní nárůst finančních prostředků.“ Budou prý štědřejší Zatímco schválený rozpočet na tuto položku v roce 2010 byl téměř 840 milionů korun a během úprav došlo dokonce ještě ke snížení na 835,5 milionů, rok 2011 bude k vědě a výzkumu ve zdravotnictví podstatně štědřejší.

„U této položky se počítá rozpočtem 1,076 miliardy korun. To představuje meziroční nárůst o přibližně 29 procent, což vítám. Podporuji a budu podporovat, aby se v oblasti zdravotnictví prostředky na vědu a inovace a potažmo i na vzdělávání zvyšovaly, protože to předpokládá pokrok v celém oboru, který se v budoucnu zhodnotí nejen ve zdravotnictví a vrátí se nám v dobrém zpět,“ podotýká poslanec Jiří Skalický.

Rezort letos šetří Celkově však i rezort zdravotnictví letos samozřejmě šetří. Zatímco v roce 2010 hospodařila kapitola Zdravotnictví v rámci upraveného rozpočtu s výdaji 10 a půl miliardy korun, pro rok 2011 je zatím předpokládáno pouze 6,8 miliardy korun.

To představuje nezanedbatelný pokles v řádech desítek procent.

Ohodnoťte tento článek!