SKALPEL požaduje odvolání ministra Fišera

SKALPEL, sdružení soukromých lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví ČR, zaslal dnes premiérovi M. Zemanovi faxem dopis, ve kterém požaduje odvolání ministra zdravotnictví B. Fišera.
„Vzhledem k neplnění povinností státního úředníka, které jsou dány především zákonem č. 2/1969 Sb.

v § 20, 21, 22, 24 a Usnesením vlády č. 1298 z 18.12. 2000, především čl. IV. Vás žádáme, abyste splnil svůj veřejný slib a odvolal pro výše uvedené důvody ministra zdravotnictví ČR prof. MUDr. Bohumila Fišera, CSc.

Především nekvalitně a pozdě po termínech předkládané legislativní normy i nevhodné personální obsazení v této oblasti (za legislativu je zodpovědný sexuolog) a nedostatečná komunikace se soukromou sférou, která přitom zabezpečuje 100% ambulantní a téměř 1/3 nemocniční zdravotní péče, způsobuje rostoucí krizi c českém zdravotnictví,“ praví se ve faxové zprávě.

Ohodnoťte tento článek!