Školáky v Libereckém kraji drogy nelákají, středoškoláci víc pijí

Současní žáci osmých tříd v Libereckém kraji nemají o alkohol, cigarety a další drogy tak velký zájem jako jejich předchůdci. I studenty druhých ročníků středních škol méně lákají cigarety, přibylo ale těch, kteří pijí alkohol a opakovaně berou drogy. Vyplývá to z průzkumu Krajské hygienické stanice v Libereckém kraji (KHS LK) a obecně prospěšné společnosti Maják.

V minulých letech zkušenost s cigaretou obvykle uváděly asi tři čtvrtiny žáků osmých tříd, loni na podzim se k tomu přiznala zhruba polovina školáků. „To je nejméně od roku 1996,“ uvedla mluvčí KHS LK Zuzana Balašová. I současní osmáci první zkušenost s cigaretou nejčastěji získali v 11 letech, výrazně méně jich ale kouří nadále. V průměru jde o necelých 13 procent dětí, což je nejnižší číslo od roku 1998. Méně se kouří i v jejich rodinách, zatímco před deseti lety se kuřák vyskytoval ve 40 procentech rodin žáků osmých tříd, loni na podzim ve 29 procentech.

Zhruba 70 procent studentů druhých ročníků středních škol zkusilo kouřit a nyní se bez cigarety neobejde 27 procent dotazovaných. Je to nejméně od roku 2003. Průměrný počet vykouřených cigaret za týden je u nich 37.

Průzkum u žáků základních škol také přinesl nejlepší výsledky za posledních deset let ohledně pití alkoholu. Alespoň jednou týden ho pravidelně pije 1,6 procenta dětí z 8. tříd, minimálně jednou za měsíc se napije přes 15 procent dotázaných. Výsledkům z minulých let odpovídá první zkušenost s alkoholem – 11 let, i věk, kdy se poprvé opíjí – v průměru jim je 12,5 roku.

Středoškoláci holdují alkoholu více, zkušenost s ním mají takřka všichni a minimálně jednou za měsíc si ho dá 52 procent z nich. „To je nejvíce od roku 2004,“ uvedla Balašová. Alespoň jednou týdně pije 12 procent studentů druhých ročníků. Středoškoláci také uvedli, že mají znatelně menší zájem o pivo. V průměru vypijí za měsíc deset půllitrů, třeba před šesti lety udávaly dvojnásobné množství. Zájem o víno nebo destiláty ale mají zhruba stejný jako jejich předchůdci. Za měsíc v průměru vypijí 1,4 litru vína a 0,8 litru tvrdého alkoholu.

Drogu, hlavně marihuanu, zkusilo bezmála sedm procent dětí z osmých tříd, opakovaně ji užívá 3,6 procenta žáků. Opět jsou to nejlepší výsledky za posledních deset let. Pokud si děti drogu kupují, utratí za ni měsíčně asi 700 korun. Středoškoláci za drogy utrácí méně, v průměru 475 korun za měsíc. Převážně marihuanu vyzkoušela skoro třetina studentů druhých ročníků, opakovaně ji užívá 19 procent z nich. Za posledních šest let tak jejich počet stoupl o více než tři procenta.

Do průzkumu se zapojilo 667 dětí a studentů z 35 základních škol a jednoho gymnázia na Liberecku, Jablonecku a Semilsku. Je to zhruba šestina populace v této věkové kategorii. Na stejné otázky odpovídalo i 253 studentů ze druhých ročníků 12 středních škol.

Ohodnoťte tento článek!