Skončí krajské nemocnice v soukromých rukou?

Titulní obrázek

Zůstanou západočeské nemocnice ve vlastnictví Plzeňského kraje, nebo je ODS privatizuje? To je nejčastější otázka, kterou před volbami otevírají zejména levicoví politici, když mluví o budoucnosti zdravotnictví. Komunisté i sociální demokraté začali probouzet obavy, že kraj hodlá nemocnice prodat a zhoršit tak dostupnost zdravotní péče. Vládnoucí ODS se brání, že ve svém programu nic takového nemá…

Zdůrazňuje, že se může chovat jen tak, jak jí ukládá zákon, to znamená, že zachová krajskou síť nemocnic.

O privatizaci nemocnic se začalo nahlas uvažovat v roce 2003. Tehdy velká většina těchto zařízení v zemi nebyla kvůli zdravotnímu systému schopna efektivně hospodařit a řítila se do mnohamilionových dluhů. Sociálně demokratická vláda problém vyřešila tak, že začala nemocnice převádět i s dluhy na kraje. Některé kraje si nedokázaly poradit jinak, než že začaly tyto nemocnice převádět do soukromého vlastnictví. ODS v plzeňském regionu nechala tato zdravotnická zařízení v majetku kraje. Změnila je ale z příspěvkových organizací na akciové společnosti, které se pak začaly chovat a hospodařit jako každá jiná regulérní firma. Za výsledky nemocnic zodpovídá představenstvo společnosti. Díky tomu se vymanily z většiny dluhů. „Nemocnice jsme zbavili čtvrtmiliardového dluhu. Tři z pěti zařízení už vykazují mírný zisk, dvě ztrátu jen do výše odpisů,“ upřesnil krajský radní odpovědný za zdravotnictví Pavel Karpíšek (ODS).

Politická opozice tvrdí, že hospodářská stabilita a zisk vznikají na úkor rozsahu a kvality zdravotnických služeb. „Systematicky vytvářený vysoký ekonomický tlak na vedení nemocnic přinesl sice zlepšení ekonomických výsledků, ale znamenal celkově zhoršení podmínek pro lékaře a hlavně pro hospitalizované občany,“ upozorňuje volební jedničkaKSČMKarel Šidlo.

Karpíšek omezení péče popírá. „Ani jedna z nemocnic Plzeňského kraje nezrušila žádnou z důležitých odborností v druhu ani v rozsahu zdravotní péče. Naopak některé služby v našich nemocnicích jsme podstatně rozšířili,“ poznamenal. ODS, jak dodal, investovala do modernizace a vybavení nemocnic přes 220 milionů korun. Zvýšil se tak komfort pro pacienty,“ argumentuje Karpíšek. Všechny peníze ze zisku prý jdou na rozvoj nemocnic.

Komunistům to jako záruka, že zdravotnictví bude bezplatné a v dosahu pro všechny lidi, nestačí. “ Za celé volební období nebyla vytvořena řádná koncepce zdravotnictví kraje, která by garantovala nejen dostupnost této péče, ale zejména její kvalitu pro občany bez ohledu na jejich bydliště v kraji,“ uvedl Šidlo. Vyslovil obavu, že vedení kraje se postupně zbavuje odpovědnosti za vývoj v této oblasti. Od převedení na akciové společnosti je už prý jen krůček k prodeji do soukromých rukou. ČSSD se k rizikům odmítla pro Deník blíž vyjádřit. O hrozícím prodeji ale mluví na volebních mítincích.

Karpíšek to považuje za nepodložené spekulace. „V uplynulém volebním období jsme na krajském zastupitelstvu ani jednou neprojednávali možnost prodeje krajských nemocnic,“ upozornil.

Komunisté i sociální demokraté volají po veřejných neziskových nemocnicích. Přidávají se i zelení. Příslušnou novelu se pokusil prosadit už David Rath, když byl ministrem. Ústavní soud ale zákon o neziskových nemocnicích označil za protiústavní.

Absolventka Národohospodářské fakulty VŠE Jana Vraštilová připouští, že myšlenka veřejných neziskových nemocnic se může jevit pro pacienty jako lepší. „Bude jim poskytnuta komplexní bezplatná zdravotní péče v nejbližším zdravotnickém zařízení,“ uvedla ve své práci na téma Je privatizace nemocnic efektivním řešením pro české zdravotnictví?

Na druhou misku vah dává Vraštilová argument, že zprivatizování nemocnic naopak přinese nemocnicím dostatek finančních prostředků, což povede k poskytnutí kvalitní zdravotní péče v moderních zařízeních s moderním vybavením. „Bude to ale za cenu rušení nevýdělečných oddělení, propouštění zaměstnanců. Pacient bude muset za specializovanými zákroky dojíždět do jiných nemocnic,“ dodala.

Na základě rozboru transformace nemocnic v USA došla k závěru, že nejefektivnějším řešením je převod nemocnic na soukromé neziskové.

Klady a zápory privatizace nemocnic

Přínos převodu na akciové společnosti :

– dosažení lepší ekonomické stability, dlouhodobé perspektivy a rozvoje

– zajištění kvalitní péče sledováním moderních trendů v medicíně

– zastavení nesmyslného budování nových kapacit ve snaze poskytovat kompletní zdravotnické služby bez ohledu na možnost kooperace se zdravotnickými zařízeními jiného kraje

Rizika převodu na akciové společnosti:

– stát závazně nestanovil minimální rozsah a strukturu sítě lůžkových zdravotnických zařízení v České republice

– kraje jsou malé jednotky na to, aby mohly samostatně tvořit síť nemocnic

– hrozí útlum některých zdravotnických činností, případně oddělení

– oslabení vlivu stávajícího zřizovatele, což už se nedá vrátit

– smyslem existence veřejných nemocnic není tvorba zisku, ale poskytování služby občanům

Regionální deník

Ohodnoťte tento článek!