Skutečný počet nakažených? Dvojnásobek diagnostikovaných

Hanuš Rozsypal, lékař AIDS centra Nemocnice Na Bulovce, řekl pro Deník:

Lidé se nákazy přestávají bát, varuje lékař Hanuš Rozsypal. V posledních letech v ČR přibývá nově diagnostikovaných. Čím je to dáno?

Meziroční nárůst nově infikovaných je bohužel dlouhodobým trendem. Souvisí to zřejmě s růstem počtu možných zdrojů a podceňováním rizika sexuálního styku. Dobré výsledky léčby dnes zbavují strachu z nákazy. Osoby v riziku infekce většinou neznají z okolí HIV pozitivní se závažnými zdravotními problémy.

Nejvyšší podíl na celkovém počtu HIV pozitivních i mezi nově diagnostikovanými tvoří muži mající sex s muži. Mnozí z nich mají i jinou sexuálně přenosnou nemoc, např. syfilidu a některou z virových hepatitid. Někteří se ani netají promiskuitou nebo prostitucí.

Lze odhadnout, kolik je u nás lidí s HIV, kteří o nákaze nevědí?

V obecné populaci těch překvapivých odhalení není mnoho, ale ve skupině osob s rizikovým chováním je dost lidí, jejichž infekce HIV zůstává dlouho neznámá. Dnes pozdě odkryté případy, tedy ve stadiu pokročilého imunodeficitu a s výraznými zdravotními problémy, odráží onen převis skutečných počtů nad odhady v minulosti. Vzhledem k tomu, že podíl klinických případů mezi čerstvě zachycenými není extrémní, lze odhadovat, že reálné počty budou asi dvojnásobkem diagnostikovaných případů.

Ve Francii plánují prodávat samodiagnostické testy. Jak se na jejich užívání díváte?

Nejen ve Francii. I naše lékárny v roce 2011 zavedly test umožňující sebetestování, ale je deklarován jako test pro zdravotníky. Testy tohoto typu nepatří do rukou laické veřejnosti. Vážným problémem je interpretace výsledku a schází návaznost péče u případného pozitivního výsledku. Laik nedokáže řádně posoudit, zda se nejedná o falešně pozitivní nebo falešně negativní výsledek. Obojí může mít nedozírné následky.

VZP bude od příštího roku hradit pacientům nový lék. Liší se nějak od dosud u nás používané léčby?

Jde o kombinovaný preparát, z jehož čtyř složek jsou tři účinná a dobře snášená antiretrovirotika. Tím je kombinovaná léčba zahrnuta v jediné tabletě a navíc podávané v jedné denní dávce. Jde o praktický aspekt léčby, který zlepšuje dodržování předepsaného režimu a je důležitým nástrojem oddálení vzniku odolnosti viru k lékům.

Jak to v současnosti vypadá s vývojem nových preparátů?

Arzenál léků se průběžně rozšiřuje – přibližně o jeden lék za dva roky. Nemohu říci, že by některý z nich byl převratnou událostí ve strategii léčby. Každý má své přednosti a nedostatky. Ovšem v posledních letech se podařilo zkombinovat několik úspěšných variant léčby první volby, kterou dostávají dosud neléčení pacienti. Tyto koktejly léků vyvolávají jen minimální nežádoucí účinky. Dlouho léčení pacienti ale mají možnosti poněkud omezené. Co se týče vývoje vakcín, stále pokračuje, ale nezdá se, že by v dohledné době byla zavedena preventivní vakcína, která by dostatečně spolehlivě chránila osoby v riziku.

* Objevilo se ale několik případů úplného vyléčení…

Ani ty nejsou cestou k zvládnutí problému. Antiretrovirová léčba není schopna vymýcení infekce z těla. Zatím jsou lékařsky spolehlivě doloženy jen ojedinělé případy pacientů zbavených HIV považované za vyléčené. Např. u známého berlínského pacienta se virus ztratil díky shodě několika okolností: účinné antiretrovirové léčby, transplantaci kostní dřeně od dárce relativně odolného k infekci HIV a přítomnosti pouze jedné ze dvou variant viru v těle.

Vědci objevili v západní Africe nový, agresivnější kmen HIV, který vede rychleji k AIDS. Představuje nějaké vyšší riziko?

Průběh infekce HIV je individuálně dosti odlišný. Jsou osoby, u nichž nákaza vede k rychlému úbytku funkce buněčné imunity, u jiných je mnohaletý průběh bez příznaků. Rozšíření agresivnější varianty viru v rozvinutých zemích by si nejspíše vynutilo časnější zahajování léčby.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!