Slavnostní vyhlášení ocenění „Lékárník roku“

Slavnostní vyhlášení ocenění Lékárník roku proběhne v budově Divadla Hybernia 19. dubna 2018.

Pořadatel: Mladá fronta a. s.
Datum vyhlášení: 19. 04. 2018
Místo vyhlášení: Divadlo Hybernia, Praha 1

Vyhlášení v kategoriích:

1. Lékárník/lékárnice veřejné lékárny,
2. Farmaceutický asistent/asistentka,
3. Celoživotní přínos v oboru farmacie,
4.. Můj lékárník/Moje lékárnice (on-line hlasování veřejnosti).

Průběh soutěže:
Navrhovatel nominuje soutěžícího zasláním elektronické přihlášky společně s odůvodněním nominace navrhované/ho. Přihláška musí být úplně a pravdivě vyplněna včetně výběru kategorie, do níž je soutěžící nominován.

Navrhovatel zašle kompletně vyplněnou přihlášku spolu s odůvodněním nominace prostřednictvím internetového formuláře.

Přihlášku lze podle potřeby doplnit o přílohu s přehledem publikační a přednáškové činnosti či zahraničních stáží. Odůvodnění nominace je samostatnou a nedílnou součástí přihlášky.

Podmínky nominace:
Soutěžící by měl být do soutěže přihlášen třetí osobou, tzv. navrhovatelem. Rozhodne-li se pro účast v soutěži sám, je povinen přihlášku doplnit referencí (ekvivalentem odůvodnění). Nominovaný soutěžící musí mít praxi v lékárenství minimálně 5 let. Pro možnost získání mimořádného Čestného ocenění za celoživotní dílo v lékárenství musí být délka praxe soutěžícího minimálně 25 let.

Soutěžící nominovaný na ocenění Lékárník roku musí rovněž splňovat hlavní kritérium soutěže, kterým je prokazatelně nadstandardní přístup při zvládání náročné profese, vykonání výjimečného činu v každodenní praxi nebo intenzivní činnost směřující ke zkvalitňování vzdělávacího systému apod.

Vítěz kategorie nemůže být již do dané kategorie v dalších ročnících nominován, může být však nominován, pokud bude splňovat ostatní podmínky soutěže, do kategorie jiné. Finalista soutěže může být nominován do jakékoli kategorie i v následujících ročnících.

Pro získání ocenění je vyžadována osobní účast finalisty na finálovém galavečeru. V případě neúčasti finalisty bude porota vybírat z přítomných minimálně dvou finalistů dané kategorie.

Pravidla hlasování odborných porot:
Soutěž probíhá ve dvou kolech. V prvním, zahájeném dnem uzávěrky soutěže (15. 01. 2018), vybere první nezávislá odborná porota, složená ze zástupců divize Medical Services MF a redakce časopisu Zdravotnictví a medicína, v celkovém lichém počtu minimálně pěti členů včetně předsedy poroty, kterého jmenuje vyhlašovatel soutěže, pro každou kategorii pět finalistů. Porota je sestavena nejpozději do data uzávěrky přihlášek. Nominace jsou předloženy předsedovi poroty, který vyhodnotí výsledky a v případě nerozhodných výsledků určí pro každou z kategorií tři finalisty. Tento výběr musí být uzavřen nejpozději do 1. 3. 2018.

Druhé kolo soutěže proběhne v rámci slavnostního galavečera 19. dubna 2018 v Praze. Druhá odborná nezávislá porota, složená z významných osobností lékárenství, zástupců sponzorů či politické sféry, vybere vítěze soutěže. Porota má lichý počet a minimálně sedm členů včetně předsedy, kterého jmenuje vyhlašovatel soutěže.

Hodnocení druhé odborné poroty probíhá během slavnostního galavečera, kdy se jednotliví členové rozhodují na základě informací z přihlášek a písemných odůvodnění nominací doplněných videoportréty/audiovizuálními portréty, které jsou během večera prezentovány.

Pravidla on-line hlasování:
Z přijatých nominací vybere nezávislá odborná porota, složená ze zástupců divize Medical Services MF a redakce časopisu Zdravotnictví a medicína, v celkovém lichém počtu minimálně pěti členů včetně předsedy poroty, kterého jmenuje vyhlašovatel soutěže, do užšího kola 20 finalistů v kategorii Můj lékárník/Moje lékárnice. Z nich poté veřejnost on-line hlasováním na webových stránkách zvolí jednoho vítěze a jednu vítězku.

Doplňující informace

Soutěžící i navrhovatel berou na vědomí, že s nimi mohou být pořizovány fotografické snímky, videozáznamy a rozhovory v rámci dokumentace akce, které mohou být přiměřeně využity organizátorem soutěže pro účely prezentace této akce a reklamu spojenou s touto akcí a dalšími ročníky této akce, a s pořizováním takových záznamů souhlasí. Odeslání přihlášky do soutěže Lékárník roku udělují soutěžící i navrhovatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společností Mladá fronta a. s. se sídlem Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany, jakožto správcem a zpracovatelem, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb, a za účelem obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Soutěžící i navrhovatel berou na vědomí, že mají právo přístupu k osobním údajům

a další práva podle zák. č. 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje soutěžící i navrhovatel dobrovolně a mohou jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Správcem dat je organizátor soutěže, vydavatelství Mladá fronta a. s., divize Medical Services, Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Vyplněním a odesláním přihlášky do soutěže se navrhovatel a soutěžící zavazují dodržovat bez výhrad pravidla soutěže.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!