Sloučení nemocnic Sušičtí odmítli

kritika, odmítnutí, ruka, nesouhlas, nedohoda,

Město Sušice hledá strategického partnera, který by pomohl tamní nemocnici, jejíž situace není právě „růžová“. Zájem projevily čtyři subjekty, mezi nimiž byl i Zdravotnický holding Plzeňského kraje.

Ten navrhoval sloučení s Klatovskou nemocnicí, což ale zastupitelé zasedání minulý týden odmítli. Přednost dostaly soukromé společnosti.

Holding přišel s nabídkou, že by se sušická nemocnice stala součástí klatovské. „Jiná organizační možnost, abychom odpovědně zajistili personál sušické nemocnici, prostě není. Kdybychom chtěli poslat lékaře z Klatovské nemocnice, musel by to být jeden subjekt,“ vysvětlila krajská radní pro zdravotnictví Milena Stárková.

Zastupitelům se nelíbil ani návrh, který se týkal majetku. „Plzeňský kraj preferoval nulovou variantu. To znamená, že majetek by bezplatně přešel pod Plzeňský kraj. Bereme to tak, že město Sušice, stejně jako Plzeňský kraj a stát, je veřejným poskytovatelem zdravotnických služeb, a proto se domníváme, že by město nemělo vydělávat na Plzeňském kraji a stejně tak opačně. Neumím si představit, že by někdy Plzeňský kraj budovy sušické nemocnice použil na něco jiného. Budovy jdou použít pouze v oblasti zdravotní nebo sociální, ale sociální péče je v Sušici zabezpečena dostatečně,“ uvedla Stárková.

Proti tomu se ohradila zastupitelka Milena Naglmüllerová. „Město Sušice investovalo do nemocnice od roku 1999 téměř 200 milionů korun. Proto pro mě není nyní bezplatný převod vůbec přijatelný, protože si myslím, že jako správný hospodář se musím starat o svůj majetek,“ řekla Naglmüllerová.
Návrh Plzeňského kraje se zastupitelům nezamlouval, a vybírali tak z dalších třech zájemců. Šlo o společnosti Penta, Nemos a Agel. „Po prezentacích zastupitelstvo rozhodlo, že do užšího kola projednávání postoupily dvě společnosti, Nemos a Penta. My se nyní budeme snažit vyjednat co nejlepší a nejpříznivější podmínky, aby nemocnice v Sušici získala dlouhodobou perspektivu a dlouhodobý význam,“ sdělil starosta Sušice Petr Mottl.

Ředitel Nemocnice Sušice Vladimír Sloup má jasno, co po novém partnerovi požadovat. „Potřebovali bychom okamžitou pomoc v personalistice. Za druhé si myslím, že skončila doba, kdy mohou fungovat takoví malí solitéři, jakým je sušická nemocnice. Soukromé společnosti ukazují v celém světě, že to jde i jinak,“ sdělil Sloup. Město bude jednat se společnostmi, které postoupily do užšího výběru. Kdo bude partnerem nemocnice,mábýt známo v září.

Ohodnoťte tento článek!