Sloučením ústavů a nemocnic zdravotnictví prý ušetří 60 milionů

Mgr. Martin Plíšek

Sloučením některých ústavů a nemocnic k 1. lednu 2014 ušetří zdravotnictví 60 milionů korun. Výše úspor v dalších letech pak závisí na tom, jak se podaří sloučeným organizacím zefektivnit provoz. ČTK to řekl letislativní náměstek ministra zdravotnictví Martin Plíšek (TOP 09) s tím, že návrh zákona dalo ministerstvo v úterý k připomínkám.

Zdravotnictví spotřebuje ročně 290 miliard.

Podle návrhu se má sloučit pražský Revmatologický ústav s Všeobecnou fakultní nemocnicí a Endokrinologický ústav s Institutem klinické a experimentální medicíny a brněnské Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie a Fakultní nemocnice u sv. Anny s tamní fakultní nemocnicí. V Brně tak zůstane jedna fakultní nemocnice, která se po přijetí zákona o univerzitních nemocnicích změní na univerzitní.

V takzvaném slučovacím zákoně navrhuje ministerstvo také sloučit Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy s Ústavem zdravotnických informací a statistiky a Koordinační středisko transplantací se Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

„Celková úspora z hlediska těchto návrhů na sloučení podřízených organizací činí přibližně 60 milionů korun, zejména v provozních a personálních nákladech. Další optimalizační kroky jsou už na vedení přejímajících zařízení,“ uvedl náměstek.

Zákon upravující sloučení některých státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu, u nichž funkci zřizovatele vykonává ministerstvo zdravotnictví, počítá se slučováním k 1. lednu 2014. Vláda by ho měla dostat v květnu, poslanci v letních měsících.

„Návrh dáváme do zkráceného připomínkového řízení, protože je to záležitost, která se týká výlučně resortu zdravotnictví. Podle usnesení vlády o redukci agend ve veřejné správě to mají ministerstva předkládat sama. Úpravy mají i obecnou shodu,“ shrnul náměstek.

Slučované organizace sepíšou do 31. prosince 2013 protokol o předání a převzetí závazků. Výčet majetku a závazků uvedených v protokole se upřesní na základě řádné účetní uzávěrky do 31. března 2014.

Účinnost zákona je navržena od 1. prosince 2013, s výjimkou paragrafů měnících terminologii v zákoně o zdravotních službách a v transplantačním zákoně, které mají nabýt účinnosti od 1. ledna 2014.

Ohodnoťte tento článek!