Slovo hejtmana

„Připravili jsme se podruhé na výběrová řízení, abychom obhájili kvalitu a rozsah zdravotní péče v našich nemocnicích. Podruhé ministerstvo zdravotnictví výběrové řízení bez věcného a skutečně závažného důvodu zrušilo.Vystavilo tak všechny – pacienty, lékaře, vedení nemocnic i kraj – dalším měsícům nejistoty,“ píše v článku Ing. Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje …

Vážení čtenáři, jestliže byl leden hodně perný měsíc, únor ho ještě v mnohém překonal. Navzdory krutým mrazům nám bylo docela horko z dalších rozhodnutí ministerstva zdravotnictví.

Připravili jsme se podruhé na výběrová řízení, abychom obhájili kvalitu a rozsah zdravotní péče v našich nemocnicích. Podruhé ministerstvo zdravotnictví výběrové řízení bez věcného a skutečně závažného důvodu zrušilo.

Vystavilo tak všechny – pacienty, lékaře, vedení nemocnic i kraj – dalším měsícům nejistoty. Musím bohužel konstatovat, že míra nejistoty v celém systému zdravotní péče v posledních měsících výrazně stoupla. Pan ministr Rath kde koho osočil, kde koho urazil, z lékárníků udělal milionáře, z hejtmanů zloděje, z prezidenta vrtošivého staříka.

Nic pozitivního ale jeho vystoupení nepřinesla. Ministerstvo se chová, jakoby mělo jediný úkol – překlenout s populistickými sliby a řečnickými cvičeními období, které zbývá do voleb. Osud lidí, pacientů, lékařů, zdravotních sester zůstává bohužel na vedlejší koleji.

Středočeský kraj zareagoval na nabídku ministra kultury Vítězslava Jandáka a přihlásil se k převodu památek do svého vlastnictví. Nechceme se dívat na to, jak mnoho významných památek chátrá a zůstává uzavřeno veřejnosti. Máme zájem na tom, aby se co nejrychleji opravily a otevřely. Jedině tak mohou plnit svou roli a navíc přitáhnout do kraje turisty, s nimi nové pracovní příležitosti a peníze.

Nezbytnou podmínkou pro tento převod ale zůstává, aby kraje spolu s památkami dostaly i prostředky na jejich údržbu a opravy a dále aby na kraje přešla také regionální pracoviště Národního památkového ústavu.

O obou tématech se více dočtete v tomto čísle Středočeských listů.

Ing. Petr Bendl, Právo

hejtman Středočeského kraje

Slovo hejtmana
Ohodnoťte tento článek!