Slučování nemocnic v Jihomoravském kraji nehrozí

Odbourat konkurenční postavení dvou nemocnic v Jihomoravském kraji – to je smyslem dvou variant nově zpracované koncepce, s níž před hodonínské zastupitele a dalších zhruba sedmdesát občanů předstoupil Martin Benírške, ředitel Nemocnice Kyjov pověřený řízením Nemocnice TGM Hodonín…

Cílem této koncepce je také koordinovat činnost nemocnic tak, aby v nich došlo k úsporám bez dopadů na vlastní zdravotnickou péči a na druhé straně k maximalizaci tržeb.

Dříve ohlašované sloučení nemocnic podle Benírškeho navrhovaných opatření už nehrozí. Nyní jsou v sázce dvě možnosti jejich příštího uspořádání.

Podle první z nich by každé zařízení působilo samostatně s vlastním ředitelem i managementem. To by mimo jiné znamenalo zrušení 16 míst středního personálu a zhruba sedmimilionovou úsporu.

Jinou variantou je rovněž samostatné fungování nemocnic, ale pod jedním vedením. Při této volbě by byl aktuální přesun porodnického a novorozeneckého oddělení z Hodonína do Kyjova a zrušení 19 míst středního personálu. Úspora je pak propočtena na patnáct milionů korun.

„Vlastní náplně nemocnic koncepce neurčuje. Zatím máme vyjasněnu problematiku porodnice a novorozenců, u dalších oddělení postrádáme jasnou představu o jejich směřování,“ řekl Benírške, který se chce ve svých úvahách i nadále opírat o diskusi s primáři.

Na pořadu dne proto už není plánovaný přesun laboratoří a transfuzní stanice do Kyjova.

Zatímco Benírške je nakloněn druhé variantě koncepce, Hodonín prosazuje model samostatných nemocnic s vlastním řízením. Jeho prosazování také zastupitelé promítli do usnesení.

„Alternativě společného vedení nevěřím. Nemocnice by měly být kompletně oddělené,“řekla místostarostka Zuzana Domesová k připravené koncepci, o níž rozhodne krajská rada.

Podle tamního zdravotního rady Josefa Drbala obě zařízení patří k nejvíce problematickým v kraji. „Jejich osud se bude odvíjet i podle toho, jak se podaří prosadit dotaci ze strany zřizovatele na jejich stabilizaci. Připraveno je pro tento účel šedesát osm milionů korun,“ upozornil.

DÁLE ČTĚTE:
Proč jsou nemocnice na jihovýchodní Moravě ztrátové?
Redukcí akutních lůžek má všechno teprve začít – a to nejen na jihu Moravy

Bohuna Mikulicová, Rovnost – Brněnský a jihomoravský deník

Ohodnoťte tento článek!