Služba Medittery prý není pohotovost

Zdravotní rada okresu Příbram MUDr. Pavel Marček se ohradil proti názvu lékařská pohotovost, pro druh péče kterou od 2. dubna bude v Sedlčanech zajišťovat nemocnice provozovaná společností Mediterra…

Příbram, Sedlčany – Aktivitu Mediterry odmítá zdravotní rada MUDr. Pavel Marček ztotožňovat s Lékařskou službou první pomoci (dále LSPP). Tvrdí, že může LSPP pouze částečně suplovat.

Odpovědnost má pouze centrální pohotovost

„Na jednání v Sedlčanech jsme se se starostou Jiřím Burianem i ředitelem nemocnice Filipim dohodli, že dnem 1. dubna bude ukončena dosavadní činnost LSPP v Sedlčanech v té formě, která byla dosud,“ uvedl rada Marček.“Od 2. dubna záruku za pacienta, že bude přijat a ošetřen, přebírá centrální LSPP v Příbrami, kterou lze volat na čísle 0306.494903. Na dispečinku budou zaznamenávány a následně řešeny všechny žádosti pacientů o návštěvy, případně o radu, pokud stačí jen telefonická intervence,“ uvedl. Připustil, že pacient v Sedlčanech však má více možností, jak v případě zdravotních problémů postupovat.Součástí pohotovosti musí být návštěvní služba“Z vlastní iniciativy ředitel nemocnice Libor Filipi nabídl občanům celého regionu Sedlčanska, že mohou při akutních onemocněních v odpoledních hodinách využít služeb interní a chirurgické ambulance této nemocnice,“uznává zdravotní rada. „Do vlastní organizace – to znamená, jakým způsobem bude vše fungovat, nemám co mluvit,“uznal. Připomněl, že referát zdravotnictví Okresního úřadu Příbram zaručuje pouze ošetření občanů centrální pohotovostí z Příbrami – návštěvní nebo ambulantní službu, která bude provedena na centrální pohotovosti na II. poliklinice. „Pokud tedy bude v Sedlčanech k 1. dubnu ukončena návštěvní služba, nelze hovořit o tom, že bude zachována v Sedlčanech LSPP. Protože ta je integrálně spojená ambulantní i návštěvní službou,“ zdůraznil.

Co je pro pacienta přijatelnější?

Rada Marček potvrdil, že do centrální pohotovosti v Příbrami nebudou muset obce vkládat ani korunu. „Tam musí být pacienti ošetřeni, protože stát garantuje, že bude zajišťovat nejméně jednu pohotovost v okrese,“ vysvětlil, jak je liteře zákona vyhověno. „Samozřejmě, že při redukci, kterou zavádíme, může dojít k prodloužení dojezdu návštěv – nižší dostupnosti jak časové, tak geografické,“ připustil, že pacient při systému centrální pohotovosti v okresním městě může na návštěvu lékaře čekat déle než tomu bylo dosud.“Dispečink je vázán na centrální službu a přebírá odpovědnost za to, že nedojde u pacienta k újmě,“ dodal. „Pokud si pacient zavolá na centrální pohotovost do Příbrami, a ta k němu vyšle na Sedlčansko zdravotní posádku, může jej převést na ošetření do nemocnice v Příbrami,“ upozornil na jednu z alternativ, které mohou nastat. Rada Marček připustil, že hodně pacientů se bude raději snažit dostat vlastní dopravou na ambulanci v sedlčanské nemocnici, protože to pro ně bude rychlejší, než čekat na sanitku s lékařem z Příbrami. Na otázku, jak bude v okrese Příbram zajištěna LSPP po ukončení činnosti okresních úřadů, zdravotní rada reagoval: „Režim, o kterém hovořím, by měl platit nejméně do konce září a pravděpodobně do konce roku. Dobříš a Březnice by podle mých informací měly s dotacemi na redukovanou pohotovost ve svých regionech do této doby vystačit. V okamžiku, kdy nebudou moci LSPP poskytovat a obce nebudou mít ani vůli na udržení lokální pohotovosti finančně přispívat ve ztenčené míře, pak bude celý okres zajišťován pouze centrální pohotovostí.

Ředitel nemocnice na označení trvá

„Na pojmenování, že v Sedlčanech i nadále půjde o lékařskou službu první pomoci, trvám,“ uvedl ředitel nemocnice Libor Filipi. „Mám jiný názor než pan zdravotní rada. LSPP máme uvedenu v registraci, kterou naší společnosti vydal okresní úřad. LSPP máme ošetřenu i ve smlouvě s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Zavázali jsme se, že ji budeme zajišťovat,“ dodal ke svému stanovisku L. Filipi.“V žádném případě nechci pana zdravotního radu napadat, ale já v tom spíš vidím snahu o přesun ekonomických zdrojů na jiného partnera než Mediterra,“ má odlišný pohled na celou věc Filipi.

MARIE BŘEŇOVÁ, Příbramský deník, 30.3.2002

Ohodnoťte tento článek!