Službě rychlé pomoci chybějí lékaři i řidiči

Pražská záchranka s novým statutem hlavního města získala zpět plnou suverenitu. Důsledkem bylo i to, že od 1. května opět zajišťuje leteckou záchrannou službu pro Prahu a Středočeský kraj. O změnách a současných problémech s ředitelem pražské záchranky Zdeňkem Schwarzem…

Pražská záchranka s novým statutem hlavního města získala zpět plnou suverenitu. Důsledkem bylo i to, že od 1. května opět zajišťuje leteckou záchrannou službu pro Prahu a Středočeský kraj. O změnách a současných problémech s ředitelem pražské záchranky ZDEŇKEM SCHWARZEM hovořil redaktor Pavel Blažek.

* Je nový statut jen formální změnou?

Podle nového statutu má záchranka název Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy – Územní středisko záchranné služby. Tato slova lidem nic neříkají. Budeme pro ně vždy záchrankou. Přesto je pod uvedeným názvem skryt zásadní význam. Pražská záchranka totiž získala zpět suverénní postavení, které ukončilo zbytečné spory s Územním střediskem záchranné služby Praha a zejména jejím bývalým ředitelem Pavolem Getlíkem. Tato dnes už téměř zaniklá instituce disponovala leteckou záchrannou službou, usilovala o ovládnutí pražské záchranky a středočeských okresů. Aniž byla pro tyto úkoly řádně vybavena a poskytovala Pražanům řádné služby. Zánik tohoto umělého úřadu přinese zdravotnictví úsporu desítek milionů ročně. A další úspory ještě přinese, protože od 1. května mnohem efektivněji provozujeme i leteckou záchrannou službu.

* V čem je letecká záchranná služba efektivnější?

Leteckou záchrannou službu zajišťujeme ve spolupráci s policejním prezidiem tak, že do vrtulníků dodáváme pouze zdravotnické vybavení. Obsluhu a provoz vrtulníků zajišťuje policie s kvalitně vyškolenými piloty. Vše je ve svém souhrnu o polovinu levnější než tam, kde tuto službu provozují soukromé společnosti.

* Lze vašemu vyjádření rozumět tak, že chybná rozhodnutí ministerských úředníků znamenají plýtvání penězi?

V případě Územního střediska záchranné služby Praha byly podle mého názoru vynakládány peníze marnotratně. První, kdo to pochopil, byli zastupující ministr zdravotnictví Vladimír Špidla a hlavně současný ministr Bohumil Fišer, který se zasadil o změnu. Uznal argumety pražských radních, Otty Kechnera a bezpečnostního výboru.

* Co nyní považujete za prvořadé?

Statut územního střediska nám dává mnoho pravomocí a tím i více odpovědnosti. V dané chvíli bude třeba zdokonalit koordinaci všech záchranných služeb a zdravotních dopravních služeb v Praze na smluvním základě. Obtížný úkol nás čeká při koordinaci veškeré přednemocniční neodkladné péče v metropoli i tam, kde ji vykonávají soukromé firmy. Dál bude nutné vnést jasná pravidla a řád do lékařské služby první pomoci, kterou dosud smluvně zajišťují jednotlivé městské části se soukromými firmami. Bude nutné vytvořit systém nepřetržité celodenní péče.

* Kde vás nejvíce tlačí ředitelská bota?

Záchranka má stále nedostatek lékařů a vyškoleného středního zdravotnického personálu s řidičským oprávněním.

Pavel Blažek, ZN Zemské noviny, 5.5.2001

Ohodnoťte tento článek!