Přejít na obsah

Smí absolvent sloužit noční služby?

zpět
1.10.2007

Řeší konkrétně legislativa, a která, minimální dobu, kdy lékař - absolvent nesmí sloužit služby, především pak noční? ptá se čtenář Zdraví.Euro.cz. Podle právníka JUDr. Dominika Brůhy žádná legislativa přímo tento problém neupravuje. "Na druhé straně nepřímo lze ze zákona č. 95/2004 Sb. dovodit, že lékař by neměl samostatně sloužit na oddělení ani v denních ani nočních směnách až do doby získání specializované způsobilosti..."

Právní poradna Zdraví.Euro.cz

Řeší konkrétně legislativa, a která, minimální dobu, kdy lékař - absolvent nesmí sloužit služby, především pak noční?

Odpovídá JUDr. Dominik Brůha, AK Brůha

Pokud je mi známo, žádný obecně závazný právní předpis nestanoví výslovně minimální dobu, po kterou lékař – absolvent nesmí sloužit služby, resp. služby v noci, služby víkendové apod.

Na druhé straně nepřímo lze ze zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, dovodit, že lékař by neměl samostatně sloužit na oddělení ani v denních ani nočních směnách až do doby získání specializované způsobilosti.

Uvedený závěr vychází z § 2 písm. e) zákona č. 95/2004 Sb., kde se uvádí, že „samostatným výkonem povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta je výkon činností, ke kterým je lékař, zubní lékař nebo farmaceut způsobilý bez odborného dohledu, včetně provozování soukromé praxe, a to na základě vlastního zhodnocení a posouzení zdravotního stavu pacienta a s tím souvisejících okolností.“

Současně, podle § 5 odst. 3 téhož zákona je podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře získání specializované způsobilosti, která se dokládá diplomem.

Jestliže by měl lékař – absolvent sloužit sám denní nebo noční směnu na oddělení, tak jde nepochybně o činnost samostatnou, kdy tento lékař musí být prakticky neustále schopen odborně medicínsky zasáhnout, tedy se po něm de facto požaduje činnost nad rámec jeho kvalifikačních předpokladů, neboť není zajištěn odborný dohled.

Lze přitom předpokládat, že v průběhu služby na oddělení mohou vzniknout situace vyžadující takový medicínský zásah, ke kterému je kvalifikačně vybaven pouze lékař s příslušnou specializovanou způsobilostí.

Ostatně i vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, umožňuje lékařům po promoci, resp. lékařům s praxí 24 měsíců (tj. Index 1 a 2, symbol A0) vykazovat jen některé zdravotní výkony.

S ohledem na shora uvedené mám za to, že přes absenci výslovné právní úpravy obsahující časový limit zákazu samostatného výkonu služby začínajícím lékařům, lze ze zákona č. 95/2004 Sb. dovodit, že lékař by neměl samostatně sloužit na oddělení do doby získání specializované způsobilosti.

www.Zdravi.Euro.cz


Klíčová slova

K tomuto článku nejsou přiřazena žádná klíčová slova.

Autoři

www.Zdravi.Euro.cz

Komentovat článek: Smí absolvent sloužit noční služby?

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Smí absolvent sloužit noční služby?

Komentáře

dalších 32 komentářů
MUDr Jiří Kilian Re:Re:Re:Vaše právní erudice  | 2. 10. 2007 09:47

Obecně mám za to, že je jen na nás, abychom lpěli na dodržování zákonů a všech podzákonných právních norem, kterými jsem stále těsněji svazováni. Je na naší Komoře, aby nás k tomu vedla a přestupky proti předpisům a nařízením řešila. Kdybychom dokázali dodržovat všechny ty předpisy do puntíku,zdravotnictví by se za pět minut zastavilo.

MUDr Jiří Kilian Re:Re:Vaše právní erudice  | 2. 10. 2007 09:44

Nevím, jak to dopadlo, než že lékařka byla osvobozena a v odůvodnění stálo, že skrze svou odbornou nekompetenci nemohla diagnosu stanovit správně a nemůže tedy být vinna jejím nerozpoznáním. Zato problém byl u těch, kteří ji nechali " sloužit " . Dobře, nemohou sloužit sami, nechť je toto stanovisko jako oficiální dáno ministerstvem coby charakteristika péče lege artis. Pak se stane závazným i ze Zákona 20, noboť ten rozvádí obsah pojmu lege artis. A nechť tedy slouží se po dvou - což se asi nedá ufinancovat, nebo ať neslouží ti bez spec. zppůsobilosti a tak této nikdy nedosáhnou.

MUDr Jiří Kilian Re:Vaše právní erudice  | 2. 10. 2007 09:40

Já bych řekl, že jakkoli je spousta věcí nad schopnosti zdravého rozumu pochopit je, nemáme moc šancí měnit zákony. Zato máme šanci trvat na jejich dodržování. Jak kolega J.W. píše, rozhodne první soud. Pokud si dobře vzpomínám, proběhlo takové líčení - možná ještě probídá - s lékařkou, jejím primářem a ředitelem nějakého zdrav. zaříézení z Plzně.

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné