Smlouvy se zdravotními pojišťovnami

smlouva, podpis, dohoda

Sdružení ambulantních specialistů (SAS) podalo lékařům v polovině července souhrnnou informaci ke smlouvám po roce 2015 (stav ke dni 1. 7. 2015). Radí lékařům, které verze smluv mohou podepsat.

1) VZP

Vzorový text najdete zde na webu (www.sasp.cz) pod datem 2. 11. 2014. Zde doporučujeme pečlivou kontrolu, neboť jsme registrovali, že v některých regionech byl distribuován také text, který obsahuje změny proti dohodnutému. V případě, že takovéto změny najdete, návrh odmítněte a žádejte dohodnutou verzi.

Od vedení VZP máme písemný příslib, že Vám bude vyhověno. Pokud dostanete text totožný se vzorovým, můžete jej bez obav podepsat.

2) VoZP

Vzorový text včetně doprovodné dohody (doporučujeme Vám si ji také přečíst) jsou pod datem 1. 7. 2015 Pokud dostanete text totožný se vzorovým, můžete jej bez obav podepsat.

3) ČPZP

Text spolu s upřesňujícími informacemi je pod datem 2. 11. 2014. Stanovisko Rady SAS k doporučení MUDr. Kubka tuto smlouvu nepodepsat najdete pod datem 10. 3. 2015. Náš názor: Je-li text shodný s námi schváleným, není třeba se jej nijak obávat, můžete jej podepsat.

4) OZP

Vzorový text, který je dle našich informací schválen i vedením ČLK, najdete pod datem 27. 5. 2015. Podle příslibu OZP je již smlouva distribuována. Pokud dostanete text totožný se vzorovým, můžete jej bez obav podepsat.

5) ZPŠ

Vzorový text včetně doprovodné dohody (doporučujeme Vám si ji také přečíst) jsou pod datem13. 1. 2015 Pokud dostanete text totožný se vzorovým, můžete jej bez obav podepsat.

6) ZPMV

Vzorový text včetně doprovodné dohody (doporučujeme Vám si ji také přečíst) jsou pod datem 8. 4. 2015. Pokud dostanete text totožný se vzorovým, můžete jej bez obav podepsat.

Registrovali jsme, že se na stránkách ČLK objevilo, že ČLK podpis smlouvy se ZPMV nedoporučuje. Kritizuje poslední větu odst. 2) článku VIII. Tato věta je identická se stejnou větou ve vzorové smlouvě VZP, kterou -pro změnu – ČLK doporučuje k podpisu. Máme za to, že není ničím nebezpečná a trváme na doporučení podpisu u obou zmíněných pojišťoven, tj. VZP i ZPMV.

Pozorní čtenáři mezi Vámi nás upozornili, že dostávají od ZPMV smlouvy, v nichž se – na rozdíl od vzorového textu na našem webu – nevyplňuje umístění ambulance. V daném místě je jen odkaz na přílohu č. 2. Byli jsme písemně ujištěni vedením ZPMV, že cílem je zjednodušit administraci v případě stěhování ambulance (takto se nemusí znovu podepisovat celá smlouva, jen se změní příslušná položka v příloze č. 2) a vstřícnost vůči poskytovatelům s více ambulancemi, kteří by se do původního jednoho řádku nemohli vejít.

7) RBP

Všichni poskytovatelé mají smlouvu na dobu neurčitou již od roku 2008, tj. tato stále platí.

Ohodnoťte tento článek!