Snahou SÚKL je urychlení systému revizí

mikrofon, média, rozhovor

„Snahou Státního ústavu pro kontrolu léčiv je urychlení systému revizí. Zároveň je ale povinnen plnit veškeré požadavky legislativy,“ reaguje na kritiku ČLK Jindřich Kotrba, který má v lékovém ústavu úhrady a ceny léků na starosti.

Česká lékařská komora vás zkritizovala za nedodržování zákona v souvislosti s revizí úhrad. Jak na tuto kritiku reagujete?

Aby bylo možné zahájit revizi úhrad, bylo nutné přehodnotit dle nových legislativních pravidel maximální ceny výrobce u všech léčivých přípravků se stanovenou úhradou ze zdravotního pojištění (3 937 léčivých přípravků). Díky provedenému přehodnocení cen, které SÚKL provedl v roce 2008, předpokládané roční úspory na straně pacientů i zdravotního pojištění dosáhly výše 2,8 mld. Kč. Dále vzhledem k provedenému přehodnocení vzrostl počet léčivých přípravků plně hrazených ze zdravotního pojištění zhruba o třetinu. Státní ústav pro kontrolu léčiv pak na konci roku 2008 mohl zahájit vlastní revizi úhrad.

Pro rychlejší průběh správních řízení, ale i pro zvýšení transparentnosti, SÚKL od roku 2009, pravidelně před vlastním zahájením správního řízení, zveřejňuje návrhy všech hodnotících zpráv k připomínkování tak, aby bylo možné připomínky řešit v co nejkratším termínu.

Dále byla v rámci tzv. Janotova balíčku schválena změna způsobu doručování veškeré dokumentace v průběhu správního řízení k cenám a úhradám. Nově od 1.1.2010 je veškerá dokumentace zveřejňována prostřednictvím veřejné vyhlášky.

Z výše uvedeného je patrné, že snahou SÚKL je právě urychlení celého systému. SÚKL je ale zároveň povinnen plnit veškeré požadavky legislativy.

ČLK ale tvrdí, že díky nedodržení zákona přišel stát o miliardy korun…

První úspory státu, resp. zdravotních pojišťoven, plynoucí z revize úhrad léčivých přípravků se uplatňují již od října minulého roku, kdy nabyla právní moci první rozhodnutí.

Z rozhodnutí vydaných v minulém roce plynou odhadové úspory ve výši 30,9 mil. Kč. Z letošních dosud vydaných a pravomocných rozhodnutí plynou další odhadované úspory ve výši 2,402 mld. Prozatimní celková úspora se tedy odhaduje na 2,433 mld. Kč. Revize je však činnost průběžná a postupně s nabytím právní moci dalších rozhodnutí bude růst i možná úspora ze zdravotního pojištění.

Je nutné si uvědomit i další aspekt a to, že úhrady léčivých přípravků vychází nejenom z cen evropských, ale i z cen na českém trhu. Dosahované úspory v rámci revize úhrad léků jsou u velkých skupin léčiv podmíněné právě snížením jejich cen v ČR, díky přehodnocení maximálních cen výrobce v roce 2008, ale také vstupem nových přípravků na trh, u kterých byla již cena ovlivněna novými legislativními pravidly. Provedení komplexní revize úhradového systému v roce 2008, by tak z důvodu dosud nesnížených cen přípravků na českém trhu, nedosahovalo úspor blížící se současné výši.

Další revize vstoupí v platnost příští měsíc? Kolik předpokládáte že by se mělo ušetřit?

Ke dnešnímu dni není možné informovat o předpokládaných úsporách, a to s ohledem na možnost odvolání účastníků řízení u vydaných rozhodnutí, ale také s ohledem na vyjádření MZ ČR k již odvolaným rozhodnutím.

Bude již nyní probíhat revize každoročně?

V prezentaci jsme si dovolili revizi systému přirovnat ke stavbě domu, kdy SÚKL začínal na „zelené louce“. Z dřívejšího systému nebyla žádná data, která by bylo možné použít v rámci revize, neexistovaly ani údaje, které by bylo možné třeba jen aktualizovat. Ve chvíli, kdy v rámci revize byly shromážděny veškeré potřebné údaje, je každá následující revize spíše o aktualizaci dat a o reakci na aktuální stav trhu.

Ohodnoťte tento článek!