Snažím se dělat pořádek, a to se nelíbí

Dnes je demonstrace organizována za pomoci a na podporu ODS. Demonstrace na Staroměstském náměstí nebude o zdravotnictví, ale o volbách, které budou za pár měsíců. Je o tom, že některé osoby chtějí, aby ODS volby vyhrála…

MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ DAVID RATH:

* Před deseti lety jste vedl demonstraci lékařů proti ministru zdravotnictví. Pozítří budou na Staroměstském náměstí demonstrovat lékaři proti vám. Jaký máte pocit?

Jsem docela spokojen. Demonstrace je běžná součást demokratické společnosti a my jsme vyspělou demokracií. Z osobní stránky je to ironie osudu.

* Proč?

Tehdy naše demonstrace a stávky nebyly politické. Neagitovali jsme za žádnou politickou stranu. Dnes je demonstrace organizována za pomoci a na podporu ODS. Demonstrace na Staroměstském náměstí nebude o zdravotnictví, ale o volbách, které budou za pár měsíců. Je o tom, že některé osoby chtějí, aby ODS volby vyhrála.

* Někteří lékaři označují vaše kroky za protipacientské. Nemůžete popřít, že skutečně někde mohla úsporná opatření na pacienta i lékaře dopadnout. Vždyť když lékaři rozsah péče překročí, zaplatí ji, včetně léků, ze svého. Proto péče raději poskytují méně.

Neklid byl vyvolán uměle. Přes určitá racionalizační opatření náklady na léčbu nebyly pod rokem 2005. Lékaři mohou udělat o tři procenta výkonů více než loni a o pět procent v cenách léků mohou předepisovat medikamentů víc.

* Opakuji: Lékaři tvrdí, že jí mohou poskytovat méně.

To není pravda. Jde jen o určitou hysterii, kterou šíří například lékárníci, zubaři a někteří praktičtí lékaři.

* Proč si to myslíte?

Podle mne má hysterie dva podněty. První spočívá v tom, že uvedené skupiny chtějí, aby pacient platil víc, takříkajíc na dřevo. Zubaři by rádi, aby pacienti nebyli pojištěni a neplatila za ně pojišťovna, ale každý musel u nich zaplatit v hotovosti. Tedy víc, než se dnes u nich platí. Lékárníci bojují o své zisky, marže. Protože se marže promítá do ceny léků, chtějí, aby léky byly dražší. Praktičtí lékaři, zvlášť skupina kolem doktora Šmatláka a doktora Jelínka, také chtějí, aby pacienti u lékaře platili hotově. O to usilují již dlouho a velmi vehementně.

* Druhý podnět spočívá v tom, že jsou to věci nepopulární. A teď, co s tím?

Proto si vzali za terč úhradovou vyhlášku, podle níž jsou lékaři placeni. A hned začali šířit paniku, že nejsou peníze na to, aby léčili pacienty tak, jako doposud. To je ale nesmysl.

* Chcete říct, že tedy peníze jsou…

Do zdravotnictví plyne letos 170 miliard. Snažím se, aby tato částka byla navýšena. Premiér i ministr financí mně v tom pomáhají. Poprvé za mnoho a mnoho let dojde ke skokovému navýšení peněz za státní pojištěnce, kterých je 5,5 miliónu, hlavně důchodců a dětí. Obratem tyto peníze pošleme do ordinací a nemocnic, aby se dostaly k nemocným lidem.

* Když ale lékaři chtěli vyšší nárůst v úhradové vyhlášce, odmítl jste, že je to možné až od června. Teď jste změnil názor a změny uděláte již od dubna. Proč takový veletoč? Není to přiznání, že lékaři měli pravdu, že vyhláška je příliš tvrdá?

To není veletoč, ani moje prohra. Lékařská komora, která přišla se zmírněním, měla konstruktivní návrhy. Nemohl jsem ale okamžitě slíbit změnu vyhlášky bez toho, aniž bych měl jistotu, že na to budou peníze. Když se ukázalo, že finance Všeobecné zdravotní pojišťovny se stabilizují a stát dá víc peněz za své pojištěnce, pak úpravu udělat můžeme. A také se tak stane. Lékaři budou moci léčit ještě víc než dosud i předepisovat více léků než loni, možná až o deset procent víc.

* Právě úhradová vyhláška je jedním z důvodů demonstrace na Staroměstském náměstí.

Jak vidíte, už v tuto dobu není. Před pár týdny praktičtí lékaři demonstrovali proti lhůtám splatnosti faktur od VZP. My jsme je zkrátili na 34 dnů. Vycházíme jim vstříc. Co si za důvod protestu vymyslí zítra, netuším.

* Mnozí lékaři ale tvrdí, že tento ústupek ve vyhlášce je vlastně váš strach z demonstrace.

To snad nemyslíte vážně? Ještě chci upozornit, že jde o stávku i demonstraci.

* Proč, vždyť ohlásili pouze demonstraci?

Ale demonstrace je ve dvě hodiny odpoledne a v tu dobu lékaři běžně ordinují. Aby mohli přijít na demonstraci, musí nejdřív stávkovat, tedy přerušit své ordinační hodiny, a pak demonstrovat. Sociální demokracie nemůže splnit jejich požadavky – tedy aby pacienti platili v hotovosti víc.

* Ale pokud vím, tak důvodem protestu je i návrh zákona o neziskových nemocnicích.

Ano. Tento návrh zákona ale drtivá většina zdravotníků i občanů chce. Zabrání rozkrádání nemocnic, tomu, že nemocnice zaniknou. Takový zákon je běžný v zemích EU. Nechápu, proč proti němu demonstrují. Demonstranti tedy vlastně budou říkat, že souhlasí s plošnou privatizací nemocnic, což je v programu ODS. Asi každý pochopí, že ani tady sociální demokracie ustupovat nebude, protože privatizaci nemocnic nechce. ČSSD hájí zájmy pacientů. Právě neziskové nemocnice jim zajistí dostupnou a kvalitní péči.

* Nešlo pořádek dělat v delším časovém úseku?

Nešlo. Kdybychom s pořádkem, o který se snažím, začali před třemi lety, byli bychom dnes jinde. Do voleb je pár měsíců, a chceme-li při volbách předstoupit před občany a říci: my jsme zdravotnictví stabilizovali, významně jsme vyřešili jeho financování, ucpali černé díry, takže bude lepší a kvalitnější, tak na to je vražedně málo času. Já rozumím tomu, že určité skupině lidí se pořádek nelíbí. Léta se na zdravotnictví přiživovali a měli se z něho dobře. Bohužel, efekt pro občany-pacienty nebyl z těchto činností valný. Tam se snažím zasáhnout a peníze přesměrovat k vážně nemocným.

* Vaše opatření jsou nepopulární. Neobáváte se odvolání z funkce?

Je mi to dost jedno. Funkci jsem vzal s tím, že je téměř nemožné, abych v ní uspěl, protože situaci ve zdravotnictví příliš dobře znám. Znám i ty aktéry. O nich jsem mluvil na začátku našeho rozhovoru. Chtějí peníze a zase peníze. Ale pro sebe. Proto se snažím dělat pořádek a ucpat černé díry, odkud by mohly peníze ze zdravotnictví odtékat. A vůbec mi nezáleží na tom, jestli ten pořádek mne smete, nebo ne. Nejsem tu kvůli funkci, ale abych zdravotnictví stabilizoval a zjednal nápravu.

* A budete v nápravě dál pokračovat?

Do voleb určitě.

* Co od vás mohou ještě pacienti i lékaři očekávat?

Jasná pravidla hry ve zdravotnictví, jasné finanční toky. Zahnání všech parazitů, kteří na systému jen vydělávají.

* Premiér v úterý řekl, že končí doba Ratha jako krizového manažera a že se Rath stane politikem. Jakou proměnu uděláte?

Krizový manažer je jako generál v armádě. Musí víc velet a rychle jednat. Politika je víc ohledání konsensu a kompromisu. To je mi blízké. Když na takový postup máte finanční prostředky a čas, je to ideální. A tato doba teď přichází.

* Změníte i způsob svého vyjadřování?

S těmi, kteří přicházejí s rozumnými, splnitelnými návrhy ve prospěch většiny občanů a zdravotníků, jsem připraven hledat jakýkoliv kompromis. Ale s prezidentem stomatologů doktorem Pekárkem, lékárníků doktorem Chudobou či skupinou praktických lékařů kolem doktora Jelínka a doktora Šmatláka se jen těžko dá vyjednávat. Ti chtějí, aby ODS vyhrála volby. A jistě každý pochopí, že to jim plnit nebudu.

* Vrátím se ještě k demonstraci na Staroměstském náměstí. Půjdete tam? A byl jste pozván?

Těžko mě někdo pozve na předvolební mítink ODS. Pozval jsem organizátory k jednání. Chtěl jsem vědět, co jim vadí a co chtějí. Jednání odmítli a žádné konkrétní návrhy nedali. To jasně svědčí, že jim nejde o zdravo tnictví, ale o politickou agitaci ve prospěch ODS.

Václav Pergl, Právo

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

Petr

Bohužel se nejedná se o „dělání pořádku“, nýbrž o amatárské hašení požáru před stávkou, který pan ministr Rath sám zapálil. Sledujete? Nucená správa VZP – stát dolil peníze, NS bude končit. Neboli NS byla zbytečná.

Výběrová řízení na StČ nemocnice – humbuk, prověrky registrací, mediální přestřelka pak před demonstrací raději odloženo do voleb

Dluhy nemocnic – humbuk, bude zaplaceno (možná), systémově ovšem neřešeno, protože nadprůměrným přidáním lékařům se nadprůměrně zhorčí ekonomika nemocnice. A ani ev. odměny řediitelům to nespraví.

Úhradová vyhláška – bude / vycouváno – bude upravena

Marže lékáren – bude / odloženo do konce roku

Prostě pan ministr vycouvává ze všeho, co s horkou hlavou sám zapálil. A spoléhá, že vyhraje volby a bude mít před sebou 4 roky neomezené vlády. Pak to teprve bude zajímavé…

Dr. Šimek

Chyby Davida Ratha:

1) Regulace byly vztahované vůči průměru a pokuty byly procentuální. V ambulancích vztažení k předchozímu období loňského roku té které ambulance je tak velkými výkyvy, že je pro ambulance likvidační, zejména pokud jsou pokuty v lné výši překročení.

2) Domnívá-li se David Rath, že tento pátek jde kromě demonstrace též o stávku, rotože někteří lékaři tento den nebudou ordinovat, patrně nezná, že absence 3 dny v měsíci je ze zákona možná.

3) Pokladenský systém financování zdravotnictví ve svých důsledcích je nejvýhodnější jistě i pro lékaře, ale především pro pacienty. Jen díky našemu komunistickému cítění žijeme v iluzi, že socialistický systém propagovaný Davidem Rathem je pro pacienty výhodnější. Není, protože vede ke korupčnímu prostředí, protekcionalismu, snížení kvality i kvantity péče, vytváří trvale konfliktní prostředí pro lékaře a není schopno zalepit temné díry, ve kterých mizí naše peníze investované do zdravotnictví, které je nutné trvale dosypávat.

4) David Rath se chlubí, že zalepil tyto černé díry a zlikvidoval všechny příživníky. Není to pravda! Černé díry jsou dvě: A) Ztráta námi investovaných peněz do zdravotnictví přes zdravotní pojišťovny, které se rychle vsakují (včetně špatně nastavovaných parametrů na ministerstvu, včetně cen léků…), že k lékařům jich mnoho nedoputuje. B) Druhá díra se nedavno otevřela jako důsledek dlouhodobě špatné zdravotní politiky ODS i ČSSD, kterou se stalo výkonné zdravotnictví, které se proměnilo v bezednou jámu, která může spolknout i celý státní rozpočet jako malinu. Obě tyto černé díry je schopen vyřešit jen pokladenský způsob financování cestou přirozenou bez byrokratických kopanců. Socialistický systém toho není schopen.

5) Nevěřím, že ODS organizuje protestní akci na Staroměstském náměstí, ale bezpochyby využije každé chyby Davida Ratha. A preference ČSSD neklesají díky šikovnosti ODS, ale díky nešikovnosti Davida Ratha.

Pacient

Opravdu nejlepším řešením by byl pokladenský systém, který jediný může zabezpečit fungování zpětné vazby v systému, ale pochybuji, že někdo bude mít odvahu ho prosazovat. Když bude nadále zachován stávající systém, je jedinou cestou ucpávání děr před tím, než zavedeme spoluúčast pacinta.

Petr Máca

Páteční demonstrace je organizovaná ODS a jde o předvolební mítink ODS, prý. Hmm, v pátek na demonstraci budu, vyzval jsem k účasti i všechny své zaměstnance/spolupracovníky. Ale jako aktivní člen ODS vás mohu ujistit, že tato strana se na organizaci nijak nepodílí ani nijak jinak na ní neparticipuje. A že před volbami hodlá využít chyby ministra Davida Ratha? Na tom nevidím nic zvláštního ani překvapivého.

Ivo Procházka

Právo zase Rudé, nic jiného mě při publikování téhle snůšky nesmyslů už ani nemůže napadnout. Je to za poslední týdny již několikátý příspěvek, který takto bezprecedentně překrucuje fakta. Našli tam snad nějakou zaprášenou rudou příručku nebo redaktoři podstupují speciální školení s vymýváním mozku?

Nechtělo se mi už reagovat, ale musím. Neustálé omýlání participace ODS, hysterie vyvovalané lékárníky , zubaři a části praktických lékařů (seznam ostatních členů krizového štábu či sympatizujících a účastnících se organizací považuje snad za virtuální pohlednici?), údajné zkrácení plateb VZP na 34 dnů ( zřejmě myslel po splatnosti) či explikace rozdílu mezi stávkou a dmeosntrací je již vskutku unavující.

Škoda , že nám raději ministr neřekl, kde hledat cestu k oněm třem procentům výkonů navíc oproti loňsku či ušetřeným pěti procentům v cenách léků, které můžeme předepsat navíc. Zřejmě je lišák schoval stejně důkladně jako svoji připravenou koncepci zdravotnictví. A na závěr,definici ministra coby krizového manažera, zejména v souvislosti s lůžkovou péči, může považovat za validní opravdu jen pitomec.

Bohumír Šimek

Ad: Pacient

Bohužel ucpat díry v socialistickém systému našeho zdravotnictví nelze. Navíc v tomto systému to nepůjde bez omezení péče, bez korupce, protekce, podvodu a lékařských stávek. Bohužel, tak to je. A čím dříve skončíme s iluzí bezplatného zdravotnictví, tím lépe pro pacienty a zajištění jejich kvalitní péče.

V pokladenském systému musí běžet běžná ošetření, v direktivním dosud fungujícím systému musí běžet především péče nemocniční a léčby za stamilony korun budou asi zálohovány ze státního rozpočtu. Jinak nebude nikdy na nic a pacienti bohužel budou muset opět zbytečně umírat! Náš socialistický systém je v podstatě nehumánní! A je chyba, jestliže si politici raději hrají na mrtvého brouka!

Ohodnoťte tento článek!