Sněmovna přijala senátní verzi novely o kódování lidských tkání

regenerativní medicína, tkáňe, Tkáňová banka, tkáň,

Sněmovna přijala senátní verzi novely, která má zvýšit bezpečnost při nakládání s lidskými tkáněmi a buňkami jejich jednotným evropským kódováním.

Horní komora v novele provedla některé formulační úpravy, které se týkaly mimo jiné sankcí. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) dnes toto zpřesnění podpořil. Normu nyní dostane k podpisu prezident.

Senátoři v předloze zejména opravili chybnou předložku v ustanovení, která se týká postihů za porušení podmínek vývozu tkání a buněk do třetích zemí. Sněmovní verze nepřesně umožňovala sankcionovat vývoz ze třetích zemí.

Novela má sjednotit požadavky na kódování a na ověření jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky. Zavádí jednotný evropský kód, který usnadní sledovat lidské tkáně a buňky od dárce k příjemci a naopak. Bude kvůli tomu třeba upravit zadávání ve stávajících kódovacích přístrojích.

Pro kódovací systém se užijí alfanumerické znaky, takže ze vzorku není možné určit dárce ani příjemce. Lze je zjistit jen v tkáňovém zařízení, které ale musí zabezpečit ochranu osobních údajů.

Jednotný evropský kód se nepoužije při darování reprodukčních buněk mezi partnery, u tkání a buněk použitých v rámci jednoho zařízení a také dovezených do ČR, pokud zůstanou od dovozu až po použití u dovážejícího tkáňového zařízení. Jakost a bezpečnost dovezených tkání a buněk bude sledovat Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Ohodnoťte tento článek!