Sněmovna rokuje o osobních datech

Poslanecká sněmovna se 10. dubna zabývala novelou zákona o péči o zdraví lidu, jejímž prostřednictvím hodlají zákonodárci upřesnit způsob nakládání s osobními údaji pacientů. Lékaři by měli získat právo vést zdravotní dokumentaci…

jak v listinné, tak elektronické formě, avšak musejí zajistit tzv. zaručený elektronický podpis.

Poslanci dále prosazují, aby Ústav zdravotnických informací a statistiky vedl národní zdravotní registry, v nichž se evidují pacienti s některými druhy onemocnění. Novela zatím ve sněmovně prošla druhým čtením, konečné rozhodnutí bude příslušet třetímu čtení a poté senátu.

(boš)

Ohodnoťte tento článek!