Sněmovní komise podává trestní oznámení

Vyšetřovací komise ustavená poslaneckou sněmovnou k prověření činnosti ostravského transplantačního centra za období několika let dospěla k závěrům, na jejichž základě mj. podává dvě trestní oznámení. Zároveň dnes navrhla usnesení, v němž například žádá ministra zdravotnictví o vyvození konkrétních důsledků „v rovině věcné i personální“, neboť jak ve FN Ostrava, tak v činnosti koordinačního střediska pro transplantace v IKEM zjistila hrubé nedostatky a porušování platných předpisů…

Vyšetřovací komise, ustavená poslaneckou sněmovnou k prověření činnosti ostravského transplantačního centra za období několika let, dospěla v závěrečné zprávě k závěrům, na jejichž základě mj. podává dvě trestní oznámení. Zároveň dnes navrhla usnesení, v němž například žádá ministra zdravotnictví o vyvození konkrétních důsledků „v rovině věcné i personální“, neboť jak ve FN Ostrava, tak v činnosti koordinačního střediska pro transplantace v IKEM zjistila hrubé nedostatky a porušování platných předpisů.

Tyto nedostatky podle členů komise nejen svědčí o některých zásadně nesprávných postupech při určování smrti dárců a při odnímání orgánů, ale také o nevhodné léčbě příjemců orgánů (ve zprávě se poslanci zmiňují o smrti jednoho z transplantovaných nemocných). Vyšetřovací komise napadla i nedostatečné šetření provedené v minulosti Českou lékařskou komorou a ministerstvem zdravotnictví.

Předseda této sněmovní komise Josef Janeček (KDU-ČSL) rovněž uvedl, že policejní vyšetřovatel v minulosti odložil šetření ostravské kauzy právě proto, že byl mylně informován o diagnóze příčin smrti pacienta. Komise při vlastním šetření spolupracovala i s třemi významnými zahraničními transplantačními institucemi.

(boš)

Ohodnoťte tento článek!