Snímky v dětské nemocnici střídá počítačová komunikace

Dětské oddělení Fakultní nemocnice v Brně se stala první „bezfilmovou“ nemocnicí v ČR. Její lékaři totiž využívají většinou elektronické podoby rentgenových snímků a jejich přenosu pomocí počítačové sítě…

Brno – Lékař, prohlížející si rentgenové snímky proti světlu, aby mohl přesně určit diagnózu. Podobné situace, dosud důvěrně známé z většiny ordinací, začínají patřit minulosti.

„První „bezfilmovou“ nemocnicí v Česku, jejíž lékaři v současnosti využívají více než z pětadevadesáti procent elektronické podoby rentgenových snímků a jejich přenosu pomocí počítačové sítě, se nyní stala dětská nemocnice, která je součástí Fakultní nemocnice Brno.

Zavedení špičkových informačních technologií zdravotníkům umožňuje snadnější a rychlejší předávání lékařské dokumentace nejen z vyšetření na rentgenu, ale také z počítačové tomografie či magnetické rezonance, angiografie a ultrazvuku.

„Díky tomu lze tak snadno umožnit konzultaci nálezu několika odborníky, a to i z pracovišť mimo naši nemocnici. Ke zpřesnění diagnózy pak může sloužit další zpracování dat vložených do počítače – moderní technologie převedou snímek do trojrozměrné podoby či zobrazí virtuálně, usnadňuje se rovněž srovnávací a kontrolní vyšetření i další sledování nemocných,“popsal přednosta kliniky dětské radiologie Jaroslav Procházka.

Nezanedbatelný pro lékaře je i přínos vědeckovýzkumný a vzdělávací: moderní technologie umožní živé přenosy obrazových záznamů doplněné slovem i zvukem či vzájemné propojení několika pracovišť, vyloučeny nejsou ani intervenční výkony vedené „na dálku“.

Praktický dopad zavádění moderních technologií pocítí i pacienti.“Významné pro nemocné bude to, že digitální radiografie snižuje dávky ozáření pro pacienta o polovinu až čtyři pětiny,“ zdůraznil Procházka.

„Digitální radiografie navíc přináší kvalitnější a tudíž diagnosticky hodnotnější rentgenový obraz, který lze dále podstatně vylepšit zvětšením nebo zvýrazněním určených částí,“doplnil lékař.

Minulosti patří také papírové obálky, v nichž si zdravotníci vyměňovali a předávali lékařské zprávy o svých pacientech. Nahrazují je CD disky a v nemocničním archivu magnetooptické nebo DVD disky.

V případě potřeby lze snímky vytisknout na papír nebo film. „Zatím bezfilmově funguje především dětská nemocnice, postupně se systém rozšiřuje i na další pracoviště FN Brno, porodnici na Obilním trhu a spolupracujeme i s několika klinikami bohunické nemocnice,“dodal Procházka.

JIŘINA VESELÁ, Brněnský a jihomoravský deník, 28.11.2002

Ohodnoťte tento článek!