Snížení penále neplatičům a 104 milionů pro VZP

Nová služba ušetřila roztržitým klientům penále a Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) díky ní přibylo na účtu 104 milionů.

Jak uvedl mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý, bezmála 20 tisíc plátců, kteří odvádějí pojistné na účet VZP, už k oboustranné spokojenosti využilo zvláštní službu pro roztržité klienty. A to jen za posledních pět měsíců loňského roku, kdy VZP začala v celé republice upozorňovat čerstvé neplatiče na dluh pomocí SMS, e-mailem či zprávou do datové schránky. Pojišťovnu tato služba téměř nic nestojí, ale dlužníci díky ní už poslali na účet VZP přes 104 milionů korun, které by jinak musela zdlouhavě vymáhat.

Od srpna do prosince loňského roku obeslala VZP elektronickým upozorněním skoro 80 tisíc dlužníků, kteří krátkodobě dlužili na pojistném přes 486 milionů korun.

Filozofie nové služby pro roztržité klienty vychází z předpokladu, který se podařilo ověřit nejprve v pilotním projektu – ukázalo se, že zhruba čtvrtina krátkodobých dlužníků nezaplatila pojistné proto, že na to v návalu jiných povinností a práce zapomněli. Včasné upozornění jim umožní vyhnout se nárůstu dlužné částky a případně i penále.

Právě to, že jde o velice specifickou skupinu dlužníků, kteří zaplatit spíše zapomněli, než že by neplatili úmyslně, vede k tomu, že je u nich nová služba tak úspěšná. Naopak takovou úspěšnost logicky nelze očekávat u vymáhání všech pohledávek obecně.

Plátci pojistného, kterým se VZP s dluhem připomněla, si jsou přínosu rychlého upozornění vesměs vědomi. V drtivé většině si pochvalovali včasné připomenutí. Výjimečné nebyly ani reakce, kdy si lidé nejprve ověřovali, zda e-mail či SMS zprávu poslala skutečně pojišťovna.

Aby měla nová služba, která upozorňuje na krátkodobý dluh, pro klienty co největší efekt, je nutné, aby:

• plnili svou oznamovací povinnost a do 8 dnů hlásili VZP změny podstatné pro předpis pojistného
• měli u pojišťovny uvedené aktuální kontakty (např. adresu)
• doplnili své kontaktní údaje také o číslo na mobilní telefon či e-mailovou adresu.
Pro všechny roztržité klienty VZP byl už loni zřízen nový speciální účet u Komerční banky 27-8247100237/0100. Na tento centralizovaný účet je budou odkazovat upozornění na chybějící platbu pojistného, zasílaná formou SMS nebo e-mailem. Variabilní symbol platby je stejně jako doposud číslo plátce (zpravidla rodné číslo).

Ohodnoťte tento článek!