Sójové omáčky Vitana obsahují potenciální karcinogen

Obsah zdraví škodlivé látky 3-MCPD v sójových omáčkách z Vitany Byšice potvrdily výsledky rozborů, které zadala Česká zemědělská a potravinářská inspekce (ČZPI). Látka 3-MCPD může podle českých hygieniků při konzumaci ve větším množství a po delší dobu vyvolat rakovinné bujení. Pro obsah látky 3-MCPD nejsou v ČR ani v EU stanoveny zatím žádné limity. Přestože Vitana dosud neobdržela žádnou oficiální informaci od ČZPI, rozhodla se pozastavením prodeje předejít možným obavám zákazníků…

Obsah zdraví škodlivé látky 3-MCPD v sójových omáčkách z Vitany Byšice potvrdily výsledky rozborů, které zadala Česká zemědělská a potravinářská inspekce (ČZPI). Podnět k šetření vzešel ze Slovenska, kde byly tyto omáčky na pokyn tamních orgánů staženy z prodeje. Látka s označením 3-MCPD, která patří mezi tzv. chlorpropanoly, může podle českých hygieniků při konzumaci ve větším množství a po delší dobu vyvolat rakovinné bujení. Ve zbylých čtyřech z pěti laboratorně testovaných vzorků od tří čínských a jednoho německého výrobce nebyla tato látka zjištěna. Na základě těchto výsledků ČZPI požádá byšickou Vitanu o předložení platného souhlasu ministerstva zdravotnictví s uváděním těchto omáček do oběhu. „Pokud výrobce tento souhlas nepředloží, ČZPI jejich uvádění do oběhu zakáže,“ sdělila mluvčí inspekce Daniela Kolejková. Pro obsah látky 3-MCPD nejsou v České republice ani v Evropské unii stanoveny zatím žádné limity. Mělo by se tak stát až od příštího roku, přičemž doporučený limit má činit 0,02 mg v 1 kg. Ten byl podle zatím neoficiálních informací v testovaném vzorku mnohonásobně překročen. Vzorek měl obsahovat 29 mg zmíněné látky v 1 kg omáčky. Vitana se rozhodla pozastavit prodej své sójové omáčky. Reagovala tak na informace ČZPI, podle níž tento její výrobek obsahuje potenciálně rakovinotvornou látku 3-MCPD. „Přestože Vitana dosud neobdržela žádnou oficiální informaci od ČZPI, rozhodla se pozastavením prodeje předejít možným obavám zákazníků. Právu to v úterý sdělil její tiskový mluvčí Milan Linka. S odvoláním na stanovisko ČZPI ze 13. srpna mluvčí dále uvedl, že zatím neexistuje žádný přesvědčivý důkaz o tom, že látka 3-MCPD poškozuje zdraví. Firma přesto požádala své obchodní partnery, aby sójovou omáčku dočasně odstranili z regálů. V současné době jednají zástupci Vitany s ministerstvem zdravotnictví o tom, jak vzniklou situaci řešit. Vitana podle Linky intenzívně pracuje též na opatřeních, která povedou k navrácení zdravotně nezávadných sójových omáček zpět do obchodů v co nejkratší době.

Stanislav Ptáčník, Právo, 22.8.2001

Ohodnoťte tento článek!