Sokol: KoB nemůže pohledávky převzít

Projekt odkoupení části pohledávek zdravotních pojišťoven, který schválila vláda, má údajně závažné právní problémy. „Nezávisle na tom, že vláda schválila převzetí pohledávek, které mají zdravotní pojišťovny u řady podniků a firem, to Konsolidační banka nemůže udělat…

Tyto úkony by byly neplatné,“ řekl včera našemu listu právník Tomáš Sokol. Podle občanského zákoníku totiž nelze převádět pohledávku, která nemůže být postižena výkonem rozhodnutí, jinými slovy exekucí.

„A jedním z důvodů, proč nemůže být pohledávka postižena výkonem rozhodnutí, je fakt, že dlužník je v konkursu,“ vysvětluje Sokol. „Jeho majetek je podřízen zvláštnímu režimu a nikdo si z něj nemůže brát, čili ani Konsolidační banka. Jediný, kdo rozhodne, jakým způsobem bude vše vypořádáno, je správce konkursní podstaty,“ dodává.

Vláda na začátku února odsouhlasila, že KoB převezme v celkové částce pěti miliard korun dlouhodobé pohledávky pěti zdravotních pojišťoven za plátci pojistného (největší odkup za 4,5 miliardy se týká Všeobecné zdravotní pojišťovny). Kabinet rozhodl, že banka odkoupí pohledávky právě jen za dlužníky v konkursu. Zvlášť do projektu zařadil i společnost Vítkovice.

Kritický postoj k projektu zaujali ještě před konečným verdiktem Zemanova kabinetu i vládní experti, kteří pro zásadní výhrady k části materiálu nedoporučovali odkoupení pohledávek Konsolidační bankou. „Vyjdeme-li z definice pohledávky jakožto tzv. práva na plnění, jeví se postoupení pohledávky, kterou lze uspokojit pouze z majetku, na který je prohlášen konkurs, jako nemožné,“ uváděli v podkladu pro jednání kabinetu podobně jako nyní advokát Sokol.

Kromě těchto právních problémů existuje ještě další, který vyplývá ze stanoviska Úřadu pro hospodářskou soutěž. Ten vládu upozornil, že „varianta II. připojuje k plátcům pojistného v konkursu ještě společnost Vítkovice, která se nachází v procesu vyrovnání. Pokud by Konsolidační banka nevymáhala svou pohledávku vůči společnosti Vítkovice v plné výši, šlo by o veřejnou podporu ve smyslu zákona o veřejné podpoře,“ říká se dále ve stanovisku.

Úřad v této souvislosti upozorňuje, že kvůli společnosti Vítkovice bylo zahájeno správní řízení o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory. V této záležitosti by totiž mohlo dojít k porušení pravidel Evropské komise týkající se dumpingové výroby.

Ohodnoťte tento článek!