Sokolovská nemocnice zřejmě nebude muset vracet dotaci

lékař, peníze, stetoskop, zdravotnictví

Nemocnice Sokolov, která je součástí Karlovarské krajské nemocnice a. s., zřejmě nebude muset vracet státu dotaci a penále za chybně proinvestované zateplení budov. Na dnešním jednání krajského zastupitelstva to oznámil zastupitel Josef Malý (TOP 09), který o odpuštění penalizace jednal. Nemocnici hrozilo, že bude muset vrátit až 40 milionů korun. Odpuštění převážné části vratky dotace a penalizace ale musí být ještě oficiálně potvrzeno.

Nemocnice Sokolov v roce 2005, kdy byla ještě samostatnou krajskou společností s ručením omezeným, při rekonstrukci topného systému nedodržela minimální stanovený počet vyměněných oken uvedený v projektu. Namísto 200 kusů oken jich bylo vyměněno 166. Vzhledem k tomu, že byl projekt financován ze státního rozpočtu, měla nemocnice podle finančního úřadu zaplatit 20 milionů korun na odvod za porušení rozpočtové kázně a dalších 20 milionů korun činilo penále.

Desítky milionů korun, které by nemocnice musela vrátit, by v jejím hospodaření chybělo. Loňské hospodaření krajských nemocnic skončilo ztrátou zhruba 52 milionů korun, ztrátové jsou ale nemocnice dlouhodobě.

Nemocnice okamžitě po obdržení platebních výměrů podnikla nejnutnější kroky. Nejprve požádala Finanční úřad Karlovy Vary o posečkání platby včetně vyměřeného penále.

Sokolovská nemocnice zřejmě nebude muset vracet dotaci
Ohodnoťte tento článek!