Sokolovské iktové centrum získalo statut vysoce specializované péče

Iktové centrum Sokolov

Nemocnice Sokolov oznámila, že z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví byl jejímu Iktovému centru udělen statut centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem. Statut je platný již od roku 2010 a nyní je obhájen do roku do 31. 12. 2020.

Iktová jednotka Nemocnice Sokolov je součástí neurologického oddělení, jejímž vedením je pověřena primářka MUDr. Jana Hrušková, vedoucím lékařem iktového centra je MUDr. Aleš Novák.

Cévní mozkové příhody jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku. Nemocnost v České republice je navíc až trojnásobně vyšší oproti ostatním vyspělým státům Evropy.

V případě úmrtnosti dosahuje naše republika ve srovnání s většinou vyspělých států téměř dvojnásobných hodnot. Ve snaze o řešení situace ustanovilo Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s odbornými společnostmi v průběhu června 2010 páteřní síť iktových center pro diagnostiku a léčbu pacientů s mozkovou cévní příhodou, do níž bylo Iktové centrum Sokolov kooptováno již od počátku.

V průběhu následujících let došlo k přebudování JIP Iktového centra na osmilůžkovou stanici intenzivní péče vybavenou mimo jiné s využitím dotace z Evropské unie, tato je aktuálně největší oborově specifickou neurologickou JIP s možností umělé plicní ventilace v Karlovarském kraji.

„Iktové centrum bylo doplněno o lůžkovou rehabilitaci a mohlo se soustředit na nejpodstatnější část celého procesu léčby-komplexnost. Jsme schopni se postarat o pacienta v akutním stavu stejně tak jako v době, kdy již potřebuje reedukaci řeči, pohybových stereotypů, polykacího aktu apod. Parametry poskytované péče jsou vyhodnocovány mezinárodními registry /SITS/ a MZČR, a v důsledku jejich splnění jsme v 7/2015 jsme byli jmenováni Centrem vysoce specializované péče pro pacienty s iktem. Péče je multifaktoriální, svou roli krom neurologů hrají i ostatní členové týmu od komplementu přes rentgenology, internisty, anesteziology až k specialistům rehabilitace, logopedie, ergoterapie atd.

Zařazení mezi centra vysoce specializované péče pro pacienty s iktem nepovažujeme za samozřejmost, nýbrž vnímáme jako důkaz toho, že naše snaha o komplexní přístup v diagnostice a léčbě pacientů s cévní mozkovou příhodou je poskytována zcela v duchu aktuálních medicínských doporučení, a je takto i odbornou veřejností vnímána,“ uvedla tisková mluvčí Markéta Singerová.

Ohodnoťte tento článek!