Solidární vnímání pojištěnců VZP

Na dotaz, zda disponuje VZP rizikovým plánem v případě nedostatečného výběru pojistného, řekla J. Musílková: „Výběr pojistného v roce 2001 byl poměrně příznivý, přidali jsme 4,5 procenta…

PRAHA – Od roku 1992 Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) zaujímá v ČR klíčové postavení mezi osmi resortními, oborovými a podnikovými zdravotními pojišťovnami, které vznikly na základě zákona.

„Pojišťovna disponuje největší sítí smluvních lékařů, v současné době má uzavřeny smlouvy s více než 33 tisíci zdravotnických zařízení, která poskytují ve všech regionech státu dostupnou a kvalitní zdravotní péči. Smluvní vztahy má VZP i se sítí partnerů poskytujících lázeňskou a ozdravenskou péči. VZP hradí až 85 procent veškeré poskytované zdravotní péče, a to při zhruba 72% objemu všech pojištěnců v ČR. V období 1992 do roku 2000 zaplatila VZP za zdravotní péči o své pojištěnce 563 miliard 160 miliónů korun a v roce 2001 dalších 91 miliard korun,“ sdělila včera novinářům ředitelka VZP Ing. Jiřina Musílková.

Po celé období působení VZP v systému zdravotního pojišťovnictví a českého zdravotnictví je příznačný trvalý nárůst výdajů za léky, které vzrostly až trojnásobně. Musílková konstatovala, že do roku 2002 vstoupila VZP bez dluhů. Jako velký klad ze strany pojištěnců označila jejich solidárnost. Uvedla, že VZP organizuje centrální nákup léčiv výjimečně. Jedná se o velmi nákladná léčiva, která jsou určena omezenému počtu pacientů vybraných zdravotnických pracovišť. Na dotaz Haló novin, zda disponuje VZP rizikovým plánem v případě nedostatečného výběru pojistného, řekla ředitelka VZP:

„Výběr pojistného v roce 2001 byl poměrně příznivý, přidali jsme 4,5 procenta nemocnicím, jak nám stát nařídil, a stejně se bude přidávat i za druhé pololetí. Dokonce jsme loni vybrali více, než jsme předepsali. Jsme však teprve na začátku roku, tak nevíme, jak bude vypadat nezaměstnanost, zatím je vyšší, než uváděly předpoklady ministerstva financí.“

Na připomínku, zda je to pojišťovna, kdo zavinil různé doplácení u praktických lékařů, zatímco se před rokem 1990 u lékařů nedoplácelo, řekla Musílková, že z novely zákona v roce 1992 vyplývá, že se platí za úkony, které přímo se zdravotní péčí nesouvisí.

(jšd), Haló noviny, 23.4.2002

Ohodnoťte tento článek!