Přejít na obsah

Soubor protikorupčních opatření ministerstva zdravotnictví

zpět
21.1.2011
ministerstvo zdravotnictví, MZ ČR
zvětšitministerstvo zdravotnictví, MZ ČRZdroj: wikimedia.org

ministerstvo zdravotnictví, MZ ČR | Zdroj: wikimedia.org

 

Soubor protikorupčních opatření, jak je představilo ministerstvo zdravotnictví.

Zadávání veřejných zakázek na ministerstvu zdravotnictví

- Všechny zakázky nad 50 000 Kč budou uveřejňovány v elektronickém systému veřejných zakázek

- Ministr bude schvalovat všechny zakázky nad 1 mil. Kč, do 1 mil. Kč je budou schvalovat náměstci ministra

- Budou probíhat analýzy potřebnosti veřejných zakázek

- Vznikne roční plán veřejných zakázek

- Smlouvy budou uveřejňovány na internetu

Přímo řízené organizace ministerstva zdravotnictví

Základní pilíře:

- Deklarace obecných zásad postupu zadavatelů při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, směřujících k maximální transparentnosti a otevřenosti zadávacích řízení a kontrola jejich dodržování.

- Jasná pravidla pro vztahy mezi dodavateli a zdravotnickými zařízeními v oblasti sponzoringu a obchodně-závazkových vztazích.

- Zavedení a kultivace registru referenčních cen vybraných léků, speciálního zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky a jejich uveřejňování na webu ministerstva.

Obecné zásady v rámci zadávacích řízení:

- V případě, že předmět veřejné zakázky umožňuje dílčí plnění, bude vždy aplikováno s cílem umožnit plnění veřejné zakázky maximálnímu počtu uchazečů a minimalizovat tak tzv. generální dodávky (kompletátorské).

- Zvolené kvalifikační předpoklady pro uchazeče o veřejnou zakázku a jejich rozsah budou vždy odpovídat hodnotě a povaze předmětu plnění, respektive jeho částí.

- V rámci otvírání obálek bude vždy zveřejněna nabídková cena uchazečů.

- Při hodnocení nabídek budou dodržovány zásady hospodárnosti, efektivity a účelnosti, které by měly vynakládání veřejných prostředků charakterizovat. V případě omezeného počtu uchazečů o veřejnou zakázku bude dosažená nabídková cena posuzována vzhledem k ceně obvyklé a zadávací řízení případně opakováno.

- V případě, že je možno přesně a jednoznačně stanovit technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky, smluvní podmínky a jeho medicínský účel, bude vždy jediným hodnotícím kritériem cena.

- V případě, že povaha předmětu plnění toto umožňuje, bude použit institut elektronické aukce.

- V zadávací dokumentaci bude vždy uvedeno, že uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí případného smluvního vztahu.

- Zadavatel vždy zpřístupní plné znění zadávací dokumentace na svých internetových stránkách a následně budou zveřejněny i výsledky zadávacího řízení (nejvýhodnější nabídka, cena).

Jasná pravidla v oblasti sponzoringu a obchodně-závazkových vztahů:

- Postupně omezit a od roku 2012 zcela znemožnit přijímání sponzorských darů od subjektů, které jsou uchazeči či dodavateli organizace v rámci veřejných zakázek (včetně úhrady účasti na odborných akcích).

- Úhrada jakékoli činnosti zaměstnance organizace (včetně úhrad služebních cest) subjekty, které jsou uchazeči či dodavateli organizace v rámci veřejných zakázek je nepřípustná, pokud nejde o činnost, která je podložena dlouhodobou smlouvou.

- Účelové hrazení pracovních cest „na jméno“ je nepřípustné.

Zavedení a kultivace registru referenčních cen:

- Povinný reporting přímo řízených organizací o cenách dosažených v rámci zadávacích řízení ve vybraných komoditách včetně zpětných bonusů.

- Zavedení institutu tzv. maximální ceny v rámci zadávacích řízení - cena stanovená na základě reportingu všech přímo řízených organizací.

- Zveřejnění „referenční ceny“ (tedy průměrné ceny vybraných komodit dosahované v rámci přímo řízených organizací.

- Použití systému tzv. „centrálního nákupu“ v odůvodněných případech, a to včetně nákupů zdravotnické techniky.

Změna zákona o regulaci reklamy

Omezení kongresové turistiky:

- Setkání odborníků - pouze v České republice; zahraniční kongresy - jen s aktivní účastí

Vymezení průzkumů trhu:

- Mimo bezpečnostních lékových studií musí být bezplatné

Sankce:

- Více odpovídající povaze a významu deliktu princip „shovívavosti“


Autoři

MZ ČR

Související články

21.1. Konec korupce v lékařství? Konec korupce v lékařství?
6 příspěvků
20.1. Heger nemůže uplatňovat zlepšovák Heger nemůže uplatňovat zlepšovák
2 příspěvků
14.1. Bílé (korupční) peklo Bílé (korupční) peklo
1 příspěvků

Komentovat článek: Soubor protikorupčních opatření ministerstva…

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

1 nejnovější komentář k článku Soubor protikorupčních opatření ministerstva…

Komentáře

1 komentář
Jiri Zelezny spatny vtip pana ministra  | 21. 01. 2011 19:27

"- Všechny zakázky nad 50 000 Kč budou uveřejňovány v elektronickém systému veřejných zakázek -Ministr bude schvalovat všechny zakázky nad 1 mil. Kč, do 1 mil. Kč je budou schvalovat náměstci ministra - Budou probíhat analýzy potřebnosti veřejných zakázek. . ." Pritom ale ministr nedokaze pohnout se zlodejskym a tunelarskym projektem IZIP, jehoz financni prinos je nulovy, odcerpal z VZP vice nez miliardu a dokonce jej obhajuje. Ministr, ktery toleruje zlodeje, se objektivne stava ministrem zlodeju. Ministr, ktery toleruje tunelare, se objektivne stava ministrem tunelaru.

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné