Současné postavení zdravotních sester budí rozpaky

Zástupci Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým se sešli s řediteli čtyř středních zdravotnických škol, Univerzity Pardubice, ale také Nemocnice Pardubického kraje.

Problémy v případě zdravotních sester

„Tématem byl především požadavek Střední zdravotnické školy Ústí nad Orlicí na zřízení vyšší odborné školy se studijním oborem pro další výuku zdravotních sester, ale také nutnost řešení postavení nižšího zdravotnického personálu,“ informoval náš Deník mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.
„Postavení zdravotních sester, potažmo nižšího zdravotnického personálu není pouze otázkou Pardubického kraje, ale celé republiky. V Pardubickém kraji máme čtyři střední zdravotnické školy a vysokou školu s bakalářským a magisterským titulem. Je nutné rozumně zvážit, zda by nebylo vhodné pro východní část kraje zřídit vyšší odbornou školou, jelikož postavení a pravomoci sester s vysokoškolským a vyšším odborným vzděláním jsou totožné, stejně tak platové ohodnocení,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„Oproti minulosti neumožňuje současný stav zdravotnickým asistentům například odebírat pacientům krev. U ostatních činností pak musejí být doprovázeni sestrou s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním. Tento stav pak značně komplikuje provoz na pracovišti,“ nechal se slyšet hejtman.

Pardubický kraj na rozdíl od ostatních krajů nedisponuje v současné době žádnou vyšší odbornou školou vzdělávající zdravotnické pracovníky. Pro absolventy středních zdravotnických škol je tak jedinou možností vysokoškolské studium.

Vyšší odborná škola by byla přínosem

„Jsme přesvědčeni, že pro Pardubický kraj, jeho nemocnice, ale i samotné studenty by bylo zřízení vyšší odborné školy v tomto regionu přínosem,“ prohlásila náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro oblast školství Jana Pernicová. Výsledkem jednání byla dohoda o zpracování dokumentu porovnávajícího náplň studijního programu vyššího a vysokého školství, ale také aktuální potřeby Nemocnice Pardubického kraje jako nejpravděpodobnějšího zaměstnavatele absolventů studijních oborů.

Nejedná se však pouze o nemocnice, ale také například o poskytování domácí péče.
„Aby mohla sestra pracovat například jako ošetřovatelka pro domácí péči, musí studovat minimálně vyšší nebo vysokou školu,“ dodal náměstek hejtmana Roman Línek, do jehož gesce spadá oblast zdravotnictví.

Ohodnoťte tento článek!