Součková chce více peněz na zdravotní péči z rezerv pojišťoven

Ministryně Součková pokračuje v úsilí získat na zdravotní péči více peněz. Po návrhu na zvýšení pojistného, jež platí stát za děti, důchodce a další státní pojištěnce, předloží ve středu vládě návrh na změny v zákonech o VZP a ostatních pojišťovnách…

PRAHA – Ministryně zdravotnictví Marie Součková pokračuje v úsilí získat na zdravotní péči více peněz. Po návrhu na zvýšení pojistného, jež platí stát za děti, důchodce a další státní pojištěnce, předloží ve středu vládě návrh na změny v zákonech o Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) a ostatních pojišťovnách. Měly by platit od ledna 2004.

Cílem je mimo jiné přesun peněz z rezervních fondů do základního fondu, aby bylo více peněz na péči, a účelnější využití fondu prevence.

Z rezervních fondů kryjí pojišťovny schodky hospodaření základního fondu a hradí péči při hromadných onemocněních a přírodních katastrofách. Musejí v nich mít nejméně tři procenta ročních výdajů základního fondu, ministryně navrhuje snížit limit na polovinu, tedy na 1,5 procenta.

V rezervních fondech pojišťoven na konci roku 2001 bylo 918 milionů, při snížení limitu bude stačit 383 milionů; základní fondy tak získají 535 milionů navíc.

Ministryně plánuje změny i ve fondech prevence. Pojišťovny z nich hradí například léčebné pobyty dětí u moře či antikoncepci. Ministryně jim dovolí jen programy, které mají prokazatelně pozitivní vliv na zdraví a jejich cílem není nábor pojištěnců.

Další změna se týká postavení zástupců státu ve správní radě VZP; měli by mít jako v ostatních pojišťovnách právo veta.

Ministryně počítá i s novým organizačním uspořádáním VZP v návaznosti na reformu veřejné správy, místo okresních pojišťoven budou krajské pobočky a další územní pracoviště.

Navrhuje omezit počet orgánů VZP, zachovat jednu správní a jednu dozorčí radu proti dosavadním 78 v okresech. To by mělo přinést zásadní úspory. Například loni bylo naplánováno na odměny pro členy správní a dozorčí rady jedné okresní pojišťovny 260 000 korun, při 78 pojišťovnách to přesahuje 20 milionů.

Další navržená změna se týká zajišťovacího fondu, do něhož přispívají zaměstnanecké pojišťovny půl procenta průměrných ročních výdajů základního fondu. Na konci roku 2002 v něm bylo 440 milionů. S dalším naplňováním fondu ministryně nepočítá vzhledem k ekonomické stabilitě pojišťoven.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!