Součková chystá snižování lůžek

Do měsíce bude mít Ministerstvo zdravotnictví konečnou vizi, jak by měla vypadat síť nemocnic. Dnes jich je 216. Lůžek, na kterých se poskytuje akutní péče, by mělo být podle ministryně Marie Součkové méně…

Česko patří podle Ministerstva zdravotnictví k zemím s největším počtem lůžek na tisíc obyvatel.

Praha –

Některé „akutní“ nemocnice se mají proměnit na chybějící léčebny pro dlouhodobě nemocné, ošetřovatelská zařízení, hospice.

Česko patří k zemím s největším počtem nemocničních lůžek v Evropě: Na tisíc obyvatel jich v České republice připadá sedm. Tento počet má – jak uvedl včera první náměstek ministryně Rostislav Čevela – poklesnout na 4,7 až pět lůžek. Bude se například více využívat jednodenní chirurgie, při níž pacient odchází domů týž den, kdy podstoupil operaci.

Součková už při nedávné návštěvě sněmovního zdravotního výboru prohlásila, že nemocniční oddělení, která jsou využita ze čtyřiceti nebo padesáti procent, nejsou efektivní. Všeobecná zdravotní pojišťovna potvrdila, že to v Česku platí například o třiceti porodnických odděleních.

Ministryně počítá s tím, že tým, který vyjel do krajů po jednáních se zástupci regionů i samosprávy a vedením nemocnic, vypracuje plán počtu potřebných lůžek a také přístrojů.

Ke konci roku bude podle Součkové jasné, jaké změny nemocniční část zdravotnictví čekají.

Hejtmani by se také měli dozvědět výši dotací, které ještě od ministerstva dostanou na rozestavěné objekty.

Čevela ale zdůraznil, že nakonec o počtu nemocnic, které nyní patří pod okresy, budou od ledna v jednotlivých krajích rozhodovat jejich úředníci. Role ministerstva má být pouze metodická.

„Každý kraj zpracovává plán zdravotnických služeb, které by mělo odsouhlasit Ministerstvo zdravotnictví se zástupci zdravotních pojišťoven. Jsme však dalecí toho, abychom určovali, které nemocnice by měly zaniknout,“ prohlásil náměstek.

Součková přes svého náměstka sdělila, že převod nemocnic z okresů na kraje v lednu 2003 nesmí ohrozit dostupnost a kvalitu zdravotní péče. Dluhy od nemocnic však převzít nemůže, protože jejich zřizovatelem jsou zatím okresní úřady.

Hejtmani však chtějí, aby dostaly nemocnice „očištěné“. Středočeský Petr Brend nevyloučil, že některou zadluženou budou muset poslat do konkursu.

Součková včera při návštěvě kladenské nemocnice, která patří mezi nesolventní, řekla, že nemůže zabránit kraji, aby jako zřizovatel takový krok neudělal.

„Jste ale první oblastí, kde se něco takového dozvídám, připadá mi to velmi divné,“ uvedla. „Domnívám se, že řešit tyto otázky konkursem je až ta nejposlednější varianta,“ dodala. Zadluženost řady okresních nemocnic ale potvrzují i další hejtmani, například královéhradecký a plzeňský.

Hospodářské noviny, 4.10.2002

Ohodnoťte tento článek!