Součková: jsem pro vyšší platy, ale postupně

Lékaři hrozí, že když nedostanou přidáno v příštím roce, budou sloužit jen 150 hodin přesčasů. Nemocnice to považují za vážnou hrozbu, která by vedla k omezení péče. A vy? – Předpokládám, že odpovědnost lékaře…

MINISTRYNĚ ZDRAVOTNICTVÍ MARIE SOUČKOVÁ PRO PRÁVO:

* je na prvním místě. Jsou zavázáni přísahou. V tom je i poskytování zdravotní péče, zdravotní služby. Nechci lékařům podsouvat, že by lékařskou péči nechali ve vakuu.

* Nebylo by ale dobře, kdyby lékaři sloužili skutečně jen 150 hodin, a ne jako dosud třeba tisíc za rok?

Lékaři mají skutečně velké psychické vypětí. Určitě by proto bylo dobré, kdyby sloužili méně hodin. Je to nutné i proto, aby jejich výkon práce byl skutečně vysoce kvalitní a nedošlo ani k nejmenšímu omylu. Věřím, že v budoucnu tato přesčasová práce bude nižší než dosud a oni budou mít na sebe více času. Myslím tím na své zájmy a další sebevzdělávání. Na určitých normativech se již pracuje. Vytíženost lékařů nyní řešíme nadtarifní složkou platu.

* Co ale v případě, že lékaři skutečně svou hrozbu dodrží?

Jistě si uvědomí, že jejich příjmy by v takovém případě byly daleko nižší, než jsou dosud. Zvýšení o sedm procent pro příští rok bylo odsouhlaseno i tripartitou. Zajišťuje jim vyšší příjem, než mají nyní. Navíc budou-li v republice zařízení, která s přihlédnutím ke kolektivní smlouvě, dohodě s odbory nebo výsledkům hospodaření budou chtít zvýšit platy o víc, samozřejmě mohou. Nic jim v tom nebrání.

* Zdravotníci tvrdí, že vláda stejně nic neušetří, protože nejsou placeni ze státního rozpočtu, ale ze zdravotního pojištění.

Role odborů není v nátlaku na ministerstvo a vládu, ale především by měli jednat se zaměstnavateli. Pokud chtějí dosáhnout centrálního řešení, pak je to možné jen v jednání o kolektivní smlouvě vyššího typu. Se zástupci všech odborů budu o platech opět jednat příští týden.

* A vy jste pro vyšší platy lékařů, nebo pro jejich stagnaci?

Jsem pro vyšší platy lékařů. Chci aby rostly postupnými kroky. Ale nelze jejich nárůst zajistit velkým skokem. A čtrnáct procent, která chce LOK, by velký skok byl.

Václav Pergl, Právo, 3.10.2002

Ohodnoťte tento článek!