Součková navrhuje až 20 korun za recept

Ministryně Součková navrhuje, aby se za recept platilo až dvacet korun. Má to být jedna z cest, jak získat na zdravotnictví další peníze. Uvažuje se také o zpoplatnění pobytu v léčebnách, kde by pacienti platili až 150 Kč denně…

Ministryně zdravotnictví Marie Součková navrhuje, aby se za recept platilo až dvacet korun. Má to být jedna z cest, jak získat na zdravotnictví další peníze.

„Možností je mnoho a jednou z nich je i taxa za recept. Ta může být pět, ale i dvacet korun, ale také žádná. Diskutujeme o tom. Rovněž tak by i některé léky, které jsou laciné a zároveň na lékařský předpis i volně prodejné, mohly být pouze za přímou platbu od pacienta. Zdůrazňuji, že jde jen o návrhy, nad kterými diskutujeme,“ řekla včera Součková.

Zanikne 2500 lůžek

Podle ní by v léčebnách dlouhodobě nemocných a na tzv. sociálních lůžkách v nemocnicích měli pacienti od příštího roku platit za den 45 až 150 korun. Návrh ještě musí schválit parlament.

„Musíme české zdravotnictví změnit. Akutních lůžek máme hodně, sociálních málo. Předpokládám, že asi 2500 lůžek by úplně zaniklo a 15 tisíc ze stávajícího lůžkového fondu by se změnilo na lůžka sociální, tedy doléčovací,“ řekla Součková. Podle ní na těchto lůžkách by pacient za den platil zmíněných 45 až 150 korun – v závislosti na svém sociálním postavení.


„Není možné tato lůžka poskytovat plně na zdravotní pojištění, a to proto, že pacient, který by ležel doma, by stejně tak musel platit nájem a další věci jako stravu.“

Marie Součková

„Často příbuzní berou za nemocné, kteří již jsou v léčebnách dlouhodobě nemocných, důchod, a ničím na chod léčeben nepřispívají. Totéž by se týkalo i dlouhodobě hospitalizovaných v psychiatrických léčebnách.“

Ta také chce, aby od nového roku byla na receptu kolonka, zda pacient souhlasí s doplatkem ceny léku, nebo ne. Lékař bude mít povinnost pacienta o tomto doplatku informovat.

Jestliže s ním pacient souhlasit nebude, automaticky by ho měl převést na lék bez doplatku. V lékárně už tím pádem nebude možné vyměnit lék, předepsaný lékařem s doplatkem, na jiný bez doplatku.

Rázně předělat se podle Součkové má i zdravotnictví ve velkých městech včetně Prahy. Dosavadní fakultní nemocnice by měly nahradit tzv. univerzitní nemocnice. Ty by ale byly pouze tři – jedna v Praze při Karlově univerzitě, druhá v Brně při Masarykově univerzitě a třetí v Olomouci při Palackého univerzitě.

V Praze by kromě toho vznikla ijedna krajská nemocnice, a to zřejmě z Bulovky nebo Thomayerovy nemocnice.

Z dalších by se vytvořila tzv. centra excelence, to znamená, že by se soustředila výhradně na určitou oblast zdravotní péče, například transplantace nebo onkologii, a v ní by i poskytovala péči všem pacientům v Praze.

„Vím, že takovýto radikální řez bude bolet a nemocnice, včetně lékařských fakult, se budou bránit. Snažíme se s nimi o návrhu hovořit a přesvědčit je o správnosti našeho kroku,“ řekla Součková.

Dodala, že v Česku je příliš mnoho zdravotnických zařízení, a jestliže se má do budoucna udržet úroveň zdravotní péče, pak je třeba kvantitu nahradit kvalitou. Tyto změny by měly nastat zhruba do dvou až tří let.

V Praze by se například v jejich důsledku snížil počet lůžek zhruba o třetinu z dnešních 9500 na 6500, ale z části by se vytvořila právě tolik potřebná sociální lůžka.


DÁLE ČTĚTE:
Součková připustila poplatky za pobyt v nemocnicích
Špidla: pacienti by neměli připlácet

Václav Pergl, Právo, 27.06.2003

Ohodnoťte tento článek!