Součková: Nový systém plateb zohlední redukční kroky nemocnic

Nový systém plateb pojišťoven zvýhodní ty nemocnice, které se v minulých letech zbavily přebytečných lůžek. Místo současných paušálních plateb budou zavedeny platby za jednotlivé diagnózy…

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Ty by měly být od všech pojišťoven stejné, řekla ministryně Marie Součková.

Na nespravedlnost v přílivu financí žehrají především jihočeské nemocnice, které zredukovaly počet akutních lůžek na téměř ideální stav, zatímco jiné kraje tento krok zatím neudělaly. Jihočechům vadí, že stát a pojišťovny jejich snahu patřičně neohodnotily.

Podle Součkové však nový systém bude zcela spravedlivý a tyto bolestné kroky zohlední. „Druhé nemocnice budou muset tímto bolavým obdobím projít, a myslím, že mají velmi málo času na to, aby tyto kroky podnikly,“ uvedla ministryně.

Úhradový systém je obsažen v zákoně o veřejném zdravotním pojištění. Podle Součkové je však zatím nerovnoprávný, protože umožňuje jednotlivým pojišťovnám hradit péči různým způsobem. „Teď zavedeme platby za diagnózu, to znamená, že všechny pojišťovny zaplatí za diagnózu stejně,“ dodala.

Jihočeská zdravotnická zařízení vykazovala ke konci roku 2001 účetní ztrátu ve výši 356 milionů korun. Odhaduje se, že v uplynulém roce se zvýšila o dalších 76 milionů korun.

Účetní ztráty podle dosavadních poznatků mnohde způsobila skutečnost, že nemocnice neměly peníze na investice a hradily je z provozních nákladů, a tudíž neměly ani peníze na odpisy.

Jihočeské nemocnice rovněž neblaze postihlo jejich vlastní zeštíhlení a rušení některých oddělení.

Podle náměstka jihočeského hejtmana Vladimíra Pavelky tak v některých zařízeních mimo jižní Čechy nebyly finanční prostředky využívány racionálně a pak chyběly i tam, kde jejich užití bylo prokazatelně oprávněné.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!