Součková: polovina nemocnic je zbytečná

V rámci reformy zdravotnictví, kterou chystá ministryně Součková, má dojít ke dramatickému snížení nemocnic pro akutní péči. Z dnešních 202 by jich měla zbýt polovina. Zhruba 105. Jedna na sto tisíc obyvatel. Tak je to v Evropě běžné…

„Ostatní nemocnice fyzicky nezaniknou, ale změní se na integrované, zdravotně-sociální pracoviště. Už nebudou poskytovat akutní medicínu, ale pacienti se v nich budou doléčovat. Právě takových zdravotně-sociálních lůžek máme málo,“ řekla Právu v úterý ministryně zdravotnictví Marie Součková.

Na těchto zdravotně-sociálních lůžkách se ale bude platit. Pokud parlament přijme návrh Součkové, již příští rok by pacient měl zaplatit za den od 45 do 120 korun, a to podle závislosti na svém příjmu.

„Proč dnes v sociálních ústavech se platit musí a v léčebnách dlouhodobě nemocných, které jsou součástí nemocnic, se neplatí, když jde v podstatě o stejný účel hospitalizace? Chci, aby toto bylo sjednoceno,“ řekla Součková.

Dodala, že by tím odpadlo různé podplácení v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo nedůstojné jako by poskytování sponzorských darů, aby dotyčný pacient tam mohl zůstat déle.

Hejtmani žehrají sami na sebe

Do nemocnic, které zůstanou pro akutní medicínu, se pak soustředí špičková technika. „Tak budou poskytovat péči na vysoké úrovni, což se v konečném efektu pacientům rozhodně vyplatí,“ soudí Součková.


PŘEDPOKLÁDANÁ SPOLUÚČAST PACIENTA:
* 50 korun za návštěvu praktického lékaře;
* 20 korun za recept;
* 100 korun za návštěvu specialisty bez doporučení praktického lékaře;
* 50 korun za den v nemocnici.

Součková uvedla, že je v pravomoci krajů, aby takovou změnu ve struktuře nemocnic provedly. „Hejtmani sami nejlépe vědí, kolik akutních lůžek a lůžek následné péče potřebují. Může přitom dojít i k úplnému zániku některých nemocnic. Prostě, kapacita nebude potřeba a oni ji mohou nabídnout pro jiné účely, například je přestavět na domovy důchodců,“ uvedla Součková.

Dodala, že hejtmani často byli i přednosty okresních úřadů, a když teď hubují nad dluhy okresních nemocnic, žehrají nad svou vlastní prací.

Ministryně zopakovala, že máme moc nejen nemocnic, ale i ambulantních specialistů. „Celá zdravotní síť je trojnásobně předimenzována a musíme kvantitu nahradit kvalitou.“ Spoluúčast pacienta, kdy budeme lékaři platit z ruky do ruky, hodlá zavést, až se síť zdravotnických zařízení zredukuje na skutečně potřebný počet, což by mělo být do tří let.

Zároveň s poplatky by měly být zavedeny čipové karty, na nichž by byla nejen zdravotní dokumentace pacienta, ale kde by se registrovaly iveškeré poplatky u lékaře. Součková potvrdila, co už dříve uvedla, že spoluúčast by měla být do 2000 korun ročně pro každého s výjimkou dětí. Ty by neplatily nic.

„Vím, že jde o velmi rozsáhlou reformu. Chci mít mandát občanů ji provést, a proto reforma bude k veřejné diskusi,“ řekla Součková.

Václav Pergl, Právo, 3.9.2003

Ohodnoťte tento článek!