Součková pomůže s dluhy, až kraje zruší nadbytečná lůžka

Ministryně Součková pomůže krajům s dluhy bývalých okresních nemocnic. Podmiňuje to však tím, že kraje zruší nadbytečná akutní lůžka v nemocnicích, omezí počty zaměstnanců a vyhodnotí i podíl růstu mezd na dluhu…

PRAHA – Až 50 procent pohledávek by podle jejího návrhu odkoupila Česká konsolidační agentura. Součková požádá v pondělí o vyjádření vládu.

Kraje předběžně odhadovaly dluh nemocnic na šest miliard. Z výsledků hospodaření za rok 2002 podle Součkové vyplynulo, že nemocnice jsou zatíženy závazky 4,2 miliardy, po lhůtě splatnosti 2,8 miliardy. Zároveň mají pohledávky 2,9 miliard, po splatnosti 970 milionů. Rozdíl mezi pohledávkami a závazky je 1,3 miliardy.

U zadlužených nemocnic činily ve stejném období závazky 3,5 miliardy, závazky po lhůtě splatnosti 2,6 miliardy. Pohledávky byly 1,7 miliardy, po lhůtě splatnosti 670 milionů. Rozdíl činí 1,7 miliardy.

Ministryně potvrdila, že se návrh týká všech nemocnic, které se dostaly do propadu jako příspěvkové organizace.

„Tyto organizace takto byly zadluženy a takto byly převedeny, čili musím vycházet ze statutu,“ řekla.

Vyhnula se odpovědi, zda s pomocí mohou počítat také nemocnice, jež by kraje přeměnily v akciové společnosti. „Především musejí krajská zastupitelstva odsouhlasit zdravotní plán. Budeme diskutovat až o 50 procentech, pokud tento plán bude odpovídat běhu optimalizace sítě, který budeme vytvářet společně,“ řekla.

Problémy zadlužených nemocnic přetrvávají řadu let, jen částečně se na tom podle Součkové podílí rozhodnutí ministerstva o růstu platových tarifů. Nemocnice podle ní samy zvyšovaly i osobní příplatky a odměny.

Oproti roku 1999 stouply v roce 2002 vyplacené tarify o 34,9 procenta, osobní příplatky a odměny o 61,6 procenta. Lékařům stouply platové tarify o 39 procent a příplatky o 100 procent. Za tři roky bylo vyplaceno 10,6 miliard, z toho 5,3 miliardy jsou tarify.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!