Součková varuje před převodem nemocnic na akciovky

Ministryně Součková doporučuje krajům, aby u nemocnic, které získaly do své správy, zachovaly jejich právní formu jako příspěvkových organizací. Podle Součkové by transformace nemocnic nebyla pro kraje výhodná…

„Doporučuji krajům, aby u nemocnic, jež získaly do své správy, zachovaly jejich právní formu jako příspěvkových organizací. Kraji zvažovaný převod lůžkových zařízení na akciové společnosti má totiž úskalí, “ uvedla ministryně zdravotnictví Marie Součková na dnešní tiskové konferenci v poslanecké sněmovně.

Podle Součkové by si krajské úřady měly uvědomit, že transformace nemocnic do podoby akciových společností by pro ně nebyla výhodná a šlo by o složitější proces.

Podmínky pro převid nemocnic na akciové společnosti

Příslušné předpisy například vyžadují, že by kraj musel mít při zakládání akciové společnosti k dispozici finanční vklad ve výši dvou miliónů korun.


Akciová společnost by nebyla osvobozena od placení daní, takže i z tohoto důvodu by se snížila efektivita hospodaření nemocnic, argumentovala ministryně

Pokud jde o nemovitosti spojené s nemocnicí, kraj by je nejprve musel označit za zbytné a nabídnout k využití ministerstvu zdravotnictví.

Akciová společnost by nebyla osvobozena od placení daní, takže i z tohoto důvodu by se snížila efektivita hospodaření nemocnic, argumentovala ministryně.

Při předlužení nemocnice jako akciové společnosti by hrozilo, že bude uplatněn zákon o konkursu, tzn. vzniklo by riziko zániku tohoto zařízení.

Co se týče oddlužování nynějších příspěvkových organizací převedených na kraje,

ministerstvo zdravotnictví spolu s resortem financí zváží jednotlivé případy. O oddlužení lze podle Součkové uvažovat jedině po analýze struktury dluhů.

„Například nemohu oddlužit neplacení zdravotního a sociálního pojištění,“ řekla

ministryně.

Právě projednávané zákony

Ve sněmovně se právě projednává série návrhů nových zdravotnických zákonů (zákony o lékařských a nelékařských povoláních, dále norma o zákazu kouření), ale i návrhy některých novel (např. zákon o ochraně veřejného zdraví).

Součková s uspokojením konstatovala, že právě prošel prvým čtením návrh zákona o nelékařských povoláních.

V něm ministerstvo stanovuje nové podmínky nejen pro sestry a porodní asistentky, ale i mnoho dalších zdravotnických povolání tak, aby v podstatě všichni profesní pracovníci měli otevřenu možnost uplatnit se v zemích EU.

(boš), www.Zdravi.Euro.cz, 10.4. 2003

Ohodnoťte tento článek!