Soud chyboval při vydání celé dokumentace z reprodukční kliniky

dokumentace, kartotéka

Okresní soud v Kroměříži chyboval, když umožnil policii získat z kliniky asistované reprodukce veškerou zdravotní dokumentaci o konkrétní rodičce. Takzvaný předchozí souhlas vydaný kroměřížským soudem nerespektoval zásadu přiměřenosti, vyplývá z nálezu Ústavního soudu.

Nález argumentuje také ochranou soukromí pacientů.

Vždy je potřeba pečlivě zvažovat, zda a v jakém rozsahu má být souhlas vydán, uvedl soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček. Souhlas by neměl znamenat paušální prolomení povinné zdravotnické mlčenlivosti a vydání celé dokumentace, pokud pro to neexistuje důvod. Protiústavně vyžádané informace musí policie vrátit klinice, v trestním řízení je využít nemůže.

Policie konkrétně vyšetřuje údajné napomáhání k neoprávněnému pobytu a padělání veřejné listiny. Podezřelým byl muž, který se přihlásil jako otec ke dvojčatům narozeným v České republice ženě ruského původu. Žena díky tomu získala nárok na trvalý pobyt v Česku pro sebe i děti. Policisté pojali podezření z účelového jednání.

Při umělém oplodnění se za otce považuje partner, který dal k zákroku souhlas, pokud by se neprokázalo, že žena otěhotněla jinak. Policisté chtěli získat jasný důkaz o tom, že muž skutečně souhlas dal, o pravosti listiny sepsané na konzulátu v Basileji totiž existovala pochybnost. Muž žije v zahraničí, v Česku nenastoupil do vězení kvůli trestu z jiné kauzy.

Díky široce koncipovanému soudnímu souhlasu se policie dostala k veškeré ženině zdravotnické dokumentaci, a to přesto, že vyšetřovatelé chtěli a potřebovali prakticky jedinou listinu – souhlas s umělým oplodněním. „Za těchto okolností nemohly být splněny podmínky pro zpřístupnění celé dokumentace stěžovatelky,“ uvedl Šimíček. Chybovalo podle něj jak státní zastupitelství, které o souhlas požádalo, tak okresní soud.

Ženina advokátka Eva Kantoříková nález přivítala. „My se domníváme, že samotné to trestní řízení je naprosto neodůvodněné a nechápeme, proč je vedeno,“ uvedla Kantoříková.

Ohodnoťte tento článek!