Soud potvrdil pokutu 350.000 Kč pro ústeckou Krajskou zdravotní

Krajský soud v Brně potvrdil pokutu 350.000 korun pro ústeckou Krajskou zdravotní za chyby v zakázce na modernizaci informační a telekomunikační infrastruktury. Krajská zdravotní patří k nejčastěji pokutovaným zadavatelům zakázek v Česku, pokutu jí uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Krajská zdravotní pokutu dostala za netransparentní hodnocení nabídek. Zadavatel nedodržel zásadu transparentnosti tím, že ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek neuvedl dostatečný popis hodnocení nabídek v rámci dílčích hodnotících kritérií. Chyby byly konkrétně při hodnocení technických parametrů a servisních podmínek.

„Závěr žalovaného (ÚOHS) o porušení zásady transparentnosti je podle soudu správný a žalobní argumentace, která to zpochybňuje, není důvodná,“ uvedl soudce David Raus.

Antimonopolní úřad k případu už dříve uvedl, že transparentní odůvodnění nabídek uchazečů musí obsahovat vysvětlení, proč byl té které nabídce přidělen konkrétní počet bodů a jak se nabídky v jednotlivých subkritériích hodnocení lišily. U hodnocení nabídek musí být rovněž patrné, která nabídka byla shledána výhodnější a do jaké míry byly ostatní nabídky horší.

Zakázku získala společnost Zeppelin CZ. Krajská zdravotní spravuje pět velkých nemocnic v Ústeckém kraji. V posledních letech dostala několik pokut za veřejné zakázky. Například za chybné zadávání veřejné zakázky na výběr distributora léků.

Ohodnoťte tento článek!