Soud potvrdil půlmilionovou pokutu pro Krajskou zdravotní

Krajský soud v Brně potvrdil půlmilionovou pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pro ústeckou Krajskou zdravotní. Důvodem jsou chyby v zakázce na výběr tří distributorů léčiv.

Účelem veřejné zakázky bylo uzavření rámcové smlouvy s firmami na čtyři roky, v tendru bylo několik chyb. „Zadavatel neomezil rozsah požadované kvalifikace na informace a doklady bezprostředně související s předmětem zakázky a požadoval po uchazeči předložení přehledu významných zakázek, jehož součástí měl být seznam distribuovaných léčiv i s obchodní marží,“ uvedl už dříve předseda ÚOHS Petr Rafaj. ÚOHS soudí, že uvedení marží není nezbytné a jde nad rámec zakázky.

Zadavatel zakázky také porušil zákaz diskriminace. „Nevymezil minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů a stanovil uchazečům nepřiměřený požadavek,“ uvedl Rafaj. V podmínkách bylo, že uchazeč musel mít v posledních třech letech zakázky celkem za šest miliard korun, přičemž jedna z nich musela být aspoň za miliardu. Přitom zakázka pro Krajskou zdravotní byla za 2,8 miliardy na čtyři roky.

Dalším deliktem bylo porušení zásady transparentnosti. Jedno z kritérií nebylo stanoveno přesně a srozumitelně, uchazeči tedy nemohli mít jasnou představu, jak se bude jejich nabídka hodnotit. Krajská zdravotní chybovala i v tom, že stanovila jako hodnotící kritérium výši distribuční přirážky ke skutečně zaplacené ceně, aniž by byl vyjádřen vztah užitné hodnoty a ceny.

Zakázka na výběr distributorů léčiv pro Krajskou zdravotní pochází z roku 2012. Před několika dny Krajský soud v Brně potvrdil pokutu 300.000 Kč. Ta byla Krajské zdravotní udělena antimonopolním úřadem za veřejnou zakázku z roku 2008 na doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!