Soud: Rozvázání smluv s firmou ze strany VZP bylo oprávněné

dokumenty, jednání, management, pero, podpis, smlouva

Rozvázání smluv ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) se společností Home Care Services&Supplies (HCSS), která zajišťuje pro VZP domácí zdravotní péči, bylo oprávněné. Rozhodl o tom nepravomocně Obvodní soud pro Prahu 3, na který se firma obrátila, když jí před dvěma lety pojišťovna smlouvy vypověděla. Soud její žalobu zamítl, firma se však hodlá proti rozhodnutí odvolat.

Podle majitele společnosti Petra Jenky nařídil generální ředitel VZP Pavel Horák v lednu 2010 ředitelům pěti krajských poboček, ať okamžitě zruší smlouvy se společností HCSS. Rámcové smlouvy pro firmu přitom platily do roku 2015. Ředitelé je vypověděli s platností od července 2010. Uvedli tři výpovědní důvody. Soud jako oprávněné uznal dva z nich.

Podle soudkyně Kateřiny Janitorové Sixtové společnost neposkytla náležitou součinnost při provádění kontrol pojišťovnou. Byl podle ní odmítnut vstup do jedné z poboček v Kladně na základě telefonického příkazu majitele společnosti.

„Soud dospěl k závěru, že k porušení povinnosti došlo již tím, že 7. ledna 2010 nebyli pracovníci žalované (VZP) do pobočky strany žalující (HSCC) vpuštěni, a to bez jakéhokoli objektivního důvodu,“ prohlásila soudkyně.

„Pravda je, že po oznámení výpovědi (6. ledna) přišli na příkaz ředitele Horáka revizní pracovníci k nám na pobočku Kladno. Oznámili, že chtějí provést revizi. Tam byla jedna pracovnice, která je požádala, zda by se mohli ohlásit, že ona není oprávněna zpřístupňovat komukoli dokumentaci.

Oni poděkovali, odešli a oznámili to dopisem 12. ledna,“ řekl ČTK po jednaní Jenka. Podle něho naopak revize předložené u soudu svědčí o opaku, tedy že společnost součinnost poskytovala. „To, co tady zaznělo, jednoduše není pravda,“ dodal.

Naplněn byl podle soudu rovněž druhý z výpovědních důvodů, který spočíval v tom, že HSCC hrubě porušila povinnost uloženou jí právními předpisy či smlouvou. Z některých dokumentů je podle Sixtové zřejmé, že firma s lékaři spolupracovala tak, že si sama vyplňovala některé doklady, které byly v některých případech lékaři dodatečně měněny.

Soud naopak neuznal jako oprávněný poslední z výpovědních důvodů, tedy že HSCC „přes písemné upozornění opakovaně účtovalo zdravotní péči poskytnutou nad rámec sjednaného druhu, odbornosti a rozsahu činnosti“.

Jenka podle deníku Insider tvrdí, že VZP porušila právní předpis, podle něhož smlouvy zdravotníků s pojišťovnami nelze vypovědět bez udání důvodu. Předpokládá, že pokud by soud rozhodl ve prospěch HCSS, může za neuhrazené služby, poškození dobrého jména na zdravotnickém trhu a za soudní náklady inkasovat až 200 milionů korun.

Ohodnoťte tento článek!