Soud uložil lékaři podmínku za chyby při porodu, dítě ochrnulo

Obvodní soud pro Prahu 10 uložil lékaři z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Danielu Brandejsovi osmiměsíční trest vězení podmíněně odložený na zkušební dobu dvou let za chyby při porodu ze srpna 2009, při němž se narodilo ochrnuté dítě. Vedle toho dostal zákaz činnosti v gynekologicko-porodnickém oboru na dva roky.

Podle soudu se Brandejs provinil tím, že jako lékař při vedení porodu nereagoval na záznamy měřící ozvy plodu, jejichž výsledky mezi 10:28 a 10:46 naznačovaly komplikace. Dítě nakonec ve 13:15 vytáhla kleštěmi jiná lékařka. Muž se podle nepravomocného rozsudku dopustil těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, navíc jako doktor porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho povolání. Státní zástupkyně se práva na odvolání vzdala, Brandejs se proti rozsudku na místě odvolal.

Podle analýzy Vinohradské nemocnice měl lékař vyhodnotit stav pacientky jako rizikový a ženě nabídnout porod císařským řezem. „Případná kárná personální opatření vůči pracovníkům nemocnice budou přijata až po definitivním ukončení soudního líčení,“ uvedl mluvčí zařízení Lukáš Matýsek.

Aby se případ neopakoval, nemocnice loni zřídila rizikovou poradnu, do které jsou zařazovány všechny těhotné ženy, které budou vykazovat jakoukoliv odchylku od optimálního předporodního stavu. Byly zavedeny vstupní prohlídky pro všechny těhotné ženy prováděné zkušeným lékařem. Nemocnice také posílila tým porodníků, aby byl na pracovišti k dispozici lékař se zkušenostmi i v době souběhu více komplikovaných porodů. Všechny komplikované případy začala nemocnice vyhodnocovat.

Novorozenec porod sice přežil, ale má poškozený mozek i další orgány. Vyžaduje nepřetržitou péči a rodiče ho krmí břišní sondou. Podle soudního znalce byl porod natolik komplikovaný, že měl skončit císařským řezem. Matce to však prý nebylo nabídnuto.

„Bylo jasně prokázáno, že jeho (obžalovaného) účinkování při porodu bylo zcela statické,“ prohlásil samosoudce Ondřej Lázna. „Neučinil vůbec nic, opravdu tomu rozumím jako naprosté pasivitě,“ uvedl. Podle něho měl Brandejs včas zajistit příchod atestovaného lékaře. „Obžalovaný tady není viněn z toho, že neprovedl zákrok k odstranění těžkého následku,“ podotkl.

Brandejsův advokát jej hájil zejména tím, že lékař měl v době porodu pouze roční praxi a neměl k samostatnému jednání potřebnou atestaci, proto na něho měl dohlížet školitel. „Domnívám se, že poukaz na nedostatečnou odbornost tady nemůže obstát. (…) Lékař má učinit vše pro zachování života a to si myslím, byť nešlo o atestovaného lékaře, že mohl činit více,“ řekl Lázna. Brandejs navíc podle něj v určitém momentu vyhodnotil stav jako kritický, a proto se snažil dovolat primáři. To se mu nezdařilo, přesto nikoho jiného na pomoc nezavolal.

Advokát také uvedl, že lékař neměl potřebnou diagnostickou techniku. Namítal též s odkazem na znalecký posudek, že mezi způsobeným následkem a jeho jednáním nebyla zjištěna příčinná souvislost, kterou zákon požaduje. „I kdyby reagoval ihned, stejně by to nestačilo,“ prohlásil. V posudku totiž znalec napsal, že nevratné poškození mozku nastalo asi dvě hodiny před porodem.

„Nemocnice se za své jednání neomluvila, ačkoliv se ukazuje, že k pochybení došlo v důsledku špatné organizace práce. Např. primář oddělení, který odrodil před porodem za peníze jinou rodičku, nebyl v době, kdy počaly komplikace s porodem (poškozené), přítomen na oddělení, ačkoli měl službu,” uvedl již dříve advokát rodiny Antonín Tunkl. Státní zástupkyně však dnes po jednání uvedla, že trestní odpovědnost dalších lidí při posuzování případu neshledala.

Rodiče malého Vojtíška podali žalobu i na FN Královské Vinohrady a požadují 18 milionů korun. Nárok uplatňovali také v trestním řízení, byli však v plném rozsahu odkázáni na civilní řízení.

Ohodnoťte tento článek!