Soudce nebude potrestán za to, jak rozhodoval o žďárské útočnici

Opavský soudce Petr Polák nebude kárně potrestán za to, jak postupoval při rozhodování o ambulantní léčbě pozdější žďárské útočnice Barbory Orlové.

Podle senátu Nejvyššího správního soudu (NSS) se Polák kárně neprovinil. Senát podle svého předsedy Radovana Havelce v podstatě ani nemohl dospět k jinému závěru za situace, kdy Nejvyšší soud nedávno potvrdil zákonnost Polákova postupu. Polák podle svých slov podobný výsledek předpokládal.

Kárnou žalobu podala někdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO). Dnes ji přednesl nástupce Válkové Robert Pelikán (za ANO), podle kterého Polák postupoval mimořádně nedbale a nezvážil všechny okolnosti. Ministr kárnému senátu nejprve řekl, že Polákova nedůslednost zasluhuje potrestání. Později ale změnil stanovisko, dostatečným postihem je podle něj samo projednání žaloby. Pelikána ke změně názoru přiměly například informace z Polákova osobního spisu, podle kterých jde o řádného soudce. „Neměli bychom být krvelační,“ konstatoval Pelikán.

Polák se domnívá, že postupoval podle zákona a nic podstatného nezanedbal. „Kárný návrh vidím jen jako výsledek horečného a překotného hledání viníka, které nastává vždycky, když se stane nějaká tragická událost,“ řekl senátu Polák. Při rozhodování o psychiatrických pacientech podle něj nelze nikdy zcela vyloučit negativní následek. „To by nás muselo ministerstvo spravedlnosti vybavit křišťálovými koulemi,“ řekl soudce.

Podle ministra Polák jako předseda senátu neprovedl dostatečné dokazování, nevěnoval případu dost času a nepřizval znalce, který mohl přezkoumat psychický stav Orlové. Vůbec prý také neřešil potenciální nebezpečnost Orlové. Ministerstvo podle Pelikána prověrkou zjistilo, že převažující justiční praxe v podobných případech je „zásadně odlišná“.

Polák loni v únoru rozhodoval o převedení ženy z ústavní léčby do ambulantního režimu. V ústavu žena skončila poté, co v květnu 2012 zaútočila ve škole v Havířově. Vychovatelce tehdy zasadila 11 ran nožem a malou školačku si vzala jako rukojmí. Podle lékařů se ale její duševní zdraví zlepšilo natolik, že navrhli její propuštění z ústavu.

Osm měsíců po převedení do ambulantní péče Orlová v nepříčetnosti usmrtila ve Žďáru nad Sázavou studenta a další lidi zranila. Skončí v detenci, za své jednání není trestně odpovědná.
Bývalá ministryně Válková v kauze Orlové podala kromě kárné žaloby ještě stížnost pro porušení zákona. Rozhodování opavského soudu proto přezkoumal Nejvyšší soud, porušení zákona nezjistil. Polák podle zjištění Nejvyššího soudu vycházel ze zprávy Psychiatrické nemocnice v Opavě, která v daném okamžiku považovala ambulantní léčbu za dostatečnou, nic prý nenasvědčovalo recidivě násilné trestné činnosti. V podobném duchu u opavského soudu mluvil i ošetřující lékař, námitky neměl ani žalobce. Vypracování znaleckého posudku není ze zákona povinné.

Podle Havelce Nejvyšší soud autoritativně vyslovil, že Polákův způsob provádění důkazů byl zákonný, čímž je kárný senát do značné míry vázán. Senát podle něj může kárně potrestat jen zjevné excesy, kdy soudce třeba hrubě poruší procesní předpisy, případně vynese nezákonné rozhodnutí, což se v Polákově případě nestalo. Havelec také naznačil, že Pelikán mohl po rozhodnutí Nejvyššího soudu kárnou žalobu stáhnout, neboť její projednání fakticky pozbylo smysl. Pelikán ale na podaném návrhu trval.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nechal po žďárské tragédii zkontrolovat činnost 14 státních zastupitelství, pod která spadá agenda převádění pachatelů z ústavní do ambulantní péče. Čtyři státní zastupitelství byla podle kontroly nedůsledná při jednáních. Žalobci pak byli vyškoleni a nyní prý nejsou s agendou žádné problémy. „Výsledky kontroly se tak staly metodickým návodem, jak mají státní zástupci v těchto řízeních postupovat,“ řekl dnes ČTK mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Zároveň podle něj jedná skupina složená ze zástupců ministerstev zdravotnictví, spravedlnosti a školství, která má přinést případné návrhy změn v systému následné péče o potenciálně nebezpečné pacienty.

Ohodnoťte tento článek!