Přejít na obsah

Souhlasíme s naprostou většinou navrhovaných reformních kroků

zpět
7.7.2011
Vladimíra Těšitelová
zvětšitVladimíra TěšitelováZdroj: archiv V. Těšitelové

Vladimíra Těšitelová | Zdroj: archiv V. Těšitelové

 

O současném i budoucím systému veřejného zdravotního pojištění, odpovědnosti zdravotních pojišťoven k pacientům i „miliardovém daru pro VZP“ jsme hovořili s tajemnicí Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP) JUDr. Vladimírou Těšitelovou.

V čem v současnosti spatřujete největší význam Svazu zdravotních pojišťoven?

K této otázce by bylo dobré nejprve připomenout několik historických údajů. Svaz zdravotních pojišťoven ČR vznikl dne 15. května 1997 jako nástupnická organizace Sdružení zdravotních pojišťoven, které bylo ustaveno na dobrovolné bázi 26. ledna 1993. Sdružuje všech 7 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v České republice. SZP ČR hájí společné zájmy zdravotních pojišťoven a jejich klientů ve vztahu ke státním organizacím, profesním svazům a poskytovatelům zdravotní péče s hlavním cílem zkvalitňování služeb pro své klienty. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny v současnosti poskytují služby pro zhruba 4,1 milionu občanů ČR.

Z uvedeného jasně vyplývá, že SZP ČR není žádným nováčkem v systému veřejného zdravotního pojištění. Je organizací, která aktivně vystupuje na poli společných činností zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a tam v současné době bezesporu patří zejména aktivity v oblasti legislativní činnosti. SZP ČR se nejen účastní připomínkového řízení k nově navrhovaným právním normám, ale také vznik nových norem či úprav iniciuje. Aktuálně se podílí na reformě zdravotnictví.

Další neopomenutelnou oblastí je činnost na poli lékové politiky. Na půdě SZP ČR byla zřízena s účinností od 1. ledna 2008 léková komise, která funguje jako centralizovaný orgán pro účast zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven ve správních řízeních pro stanovení cen, úhrad a podmínek úhrad pro léčivé přípravky i pro oblast celé lékové politiky zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Vedle lékové komise fungují v rámci SZP ČR čtyři odborné sekce a jedna komise, jež sdružují odborníky z pojišťoven pro specializované okruhy činností.
A také bych neměla zapomenout zmínit činnost SZP ČR na mezinárodním poli, kdy se náš svaz v roce 1995 stal členem korespondentem mezinárodní celosvětové organizace Association Internationale de la Mutualité (AIM) a v říjnu 2002 byl přijat za jejího řádného člena. AIM je uskupením autonomních orgánů pro oblast zdravotního pojištění a sociální ochrany.

Jak vnímáte plánované reformní kroky ministerstva zdravotnictví?

Pro současný systém fungování veřejného zdravotního pojištění se reforma stává naprostou nezbytností. Hlavním důvodem je finanční udržitelnost systému zajištění zdravotní péče pro všechny občany. Jsme přesvědčeni, že reformními legislativními kroky je možné přispět k dalšímu zvyšování efektivity systému. Z tohoto důvodu reformu připravovanou ministerstvem zdravotnictví jednoznačně vítáme. S většinou navrhovaných reformních kroků souhlasíme – neříkáme, že se všemi a bez výhrad, s naprostou většinou však ano. Reforma zdravotnictví dává zdravotním pojišťovnám šanci získat tolik potřebné pravomoci, ale i zodpovědnost, aby se mohly chovat jako opravdoví správci peněz vybraných od občanů na jejich léčení a skutečně pohlídat, že tyto peníze budou vynakládány co nejúčelněji ve prospěch zdraví občanů. Zdravotní pojišťovny zastupují své klienty – pacienty, kteří chtějí za své peníze dostat kvalitní léčbu za rozumnou cenu.

Dostal svaz pojišťoven prostor k tomu, aby se konkrétně vyjádřil k jednotlivým bodům reformy?

S novým vedením ministerstva zdravotnictví úzce spolupracujeme na přípravě reformních kroků od samotného počátku. Jednání probíhají na různých úrovních a týkají se různých oblastí. Ať už je to avizovaná a ve třetím čtení na půdě poslanecké sněmovny schválená „malá novela“ zákona číslo 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, či příprava věcného záměru o zdravotních pojišťovnách a práce na ostatních nových právních normách dle legislativního plánu ministerstva zdravotnictví. A je jich opravdu hodně.

Jako skutečný průlom vnímáme v médiích již mnohokrát zmiňovaný § 13 zákona o veřejném zdravotním pojištění, který umožňuje občanům a našim pojištěncům legálně si připlatit na ekonomicky náročnější variantu zdravotní péče. Chápeme tuto změnu jako prostředek k odstranění korupce ve zdravotnictví a dále jako první krok k rozšíření konkurenceschopnosti mezi zdravotními pojišťovnami. Samozřejmě za předpokladu, že pro to bude vytvořen dostatečný právní rámec. V čem by pak byla výhoda pro naše klienty? Zdravotní pojišťovny, by mohly nabízet individuální smlouvy svým pojištěncům a na jejich základě pak různé odlišné produkty, jež by pokrývaly různé oblasti zdravotní péče, a to i té nadstandardní.

Změnou, kterou chce Hegerův úřad prosadit, je převedení zdravotních pojišťoven na neziskové subjekty. Co konkrétně by tato změna znamenala pro SZP ČR a jak by se mohla projevit na jeho politice?

Avizovaná změna je připravována v nových tezích věcného záměru o zdravotních pojišťovnách. Svaz se intenzivně podílel a stále podílí i na změnách v této oblasti. Ať už na půdě ministerstva zdravotnictví nebo Národní ekonomické rady vlády.

Zdravotní pojišťovny by fungovaly jako právnické osoby sui generis, založené na obdobných principech, jaké jsou užívány pro odlišení neziskových subjektů. S navrhovanou úpravou se dá souhlasit, a to mimo jiné i z toho důvodu, že navrhovaný zákon bude obsahovat jednotnou právní úpravu společnou pro všechny zdravotní pojišťovny. Bude tak odstraněn dosavadní nepříznivý stav, kdy je problematika upravena dvěma na první pohled velmi podobnými zákony, které se však v důležitých detailech liší a zvýhodňují tak jednu z existujících zdravotních pojišťoven na trhu. Zákon bude upravovat vznik a zánik zdravotních pojišťoven.

Jednou ze zásadních novinek, které uvedený zákon také obsahuje, je zcela nové řešení takzvaných společných činností zdravotních pojišťoven, které v současnosti zajišťuje dílem Všeobecná zdravotní pojišťovna, Národní referenční centrum, Centrum mezinárodních úhrad i SZP ČR. Jde o oblasti, v nichž je nutná centralizace (například centrální registr pojištěnců, přerozdělení) nebo kde je z jiného důvodu žádoucí, aby zdravotní pojišťovny postupovaly jednotně (například formuláře pro plátce nebo některé revizní činnosti) a jedná se o podstatnou změnu, kterou se SZP ČR již dlouhá léta také snaží prosadit.

Celý rozhovor s Vladimírou Těšitelovou najdete v pondělním vydání Zdravotnictví a medicína.


Autoři

Filip Kůt Citores, www.Zdravi.Euro.cz

Komentovat článek: Souhlasíme s naprostou většinou navrhovaných…

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Souhlasíme s naprostou většinou navrhovaných…

Komentáře

dalších 5 komentářů
Bohumír Šimek Chceš kvalitní skutečnou reformu?  | 8. 07. 2011 09:10

Pak musíš zcela změnit formu a nikoliv pokračovat v rozkrádatelném veřenoprávním pseudopojištění, které ve skutečnosti negarantuje vůbec nic, ani lékaři proplacení zdravotní péče ani pacientovi optimální léčbu! * Náš systém se spokojuje s prostými iluzemi dostupnosti kvalitní zdravotní péče a iluzí sociálního zajištění formou zdravotncitví zdarmo pro bohaté i chudé, které ústí do dostupnosti kvalitní péče pouze korupcí a protekcí. To, páni komunisti a socialisti, chcete? Váš postoj je ve skutečnosti proti chudým lidem!

Emigrant III Milá Vendulko Utěšítelko  | 8. 07. 2011 00:33

Milý 666, podívejte se tomu tvoru dlouze do očí. Myslím, že více netřeba komentovat.

666 Milá Vendulko Utěšítelko  | 7. 07. 2011 17:41

Tohle se ti taky musí líbit. Doktůrku, máš vybrat regulační poplatek a nevybereš, dostaneš pokutu. Nemáš vybrat regulační poplatek a vybereš, dostaneš pokutu. Přitom se v tom regulačněpříspěvkovém guláši nikdo nevyzná. Což takhle, zdravotní pojišťovna měla zaplatit a nezaplatila, tak milion pokuty. Proč tady každej buzeruje a pokutuje jen lékaře a zdravotní pojišťovny a politiky nikdo. Ti jsou absolutně nedoknutelní? To je mi pěkná spravedlnost, basama fousama.

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné