Soukromé nemocnice: nemáme nižší platy, než ve státním sektoru

Reálné mzdy lékařů a sester klesají, nemocnice berou zdravotníkům osobní ohodnocení, nejhůře jsou na tom soukromé nemocnice, varoval minulý týden předseda LOK Milan Kubek. Zeptali jsme se zástupců některých státních i soukromých nemocnic, jak vidí situaci mezd oni…

Informacím o tom, že ve státních nemocnicích dostávají zdravotníci větší platy než v nemocnicích transformovaných na akciové společnosti, se privátní nemocnice brání. Toto tvrzení je podle nich zavádějící.

„Naši lékaři mají podstatně vyšší příjem, než je průměr ve státním sektoru,“ tvrdí mluvčí Nemocnice Podlesí Simona Součková.

Podobně reagoval i Jan Švejda, náměstek ředitele nemocnice České Budějovice a.s. „Ve srovnání s celorepublikovým průměrem jsme vysoce nadprůměrní. Řádově dokonce o desítky procent,“ uvedl.

DÁLE ČTĚTE:
Reálné mzdy zdravotníků klesají\\
Pomohl by zákon o odměňování?\\

Většina zdravotníků v českobudějovické nemocnici si prý letos vydělá stejně jako loni. „Za srpen byly vyplaceny odměny ve výši nikoliv deseti, ale padesáti procent. Umožnily to ekonomické výsledky nemocnice za první pololetí.“

Jak máme přidat, když VZP neplatí?

Ani ředitel oblastní nemocnice Trutnov Martin Limburský nesouhlasí s tím, že by forma vlastnictví nemocnice nějak ovlivňovala výši příjmu lékařů a sester.

Na otázku, zda jeho lékaři berou ve srovnání s celorepublikovým průměrem více nebo méně peněz, odpověděl:

“Ty průměry jsou přibližně stejné. Záleží také na tom, co do toho počítáte. My jsme loni přibrali sedmnáct mladých lékařů, takže je jasné, že pak průměr klesne. Takhle se to nedá přece počítat. Čísla, která různí představitelé zveřejňují, to jsou nesmyslná. Naše nemocnice je akciová společnost, která byla dříve státní, ale jinak se nic nezměnilo.“

„Máme nastavené osobníohodnocení. Vedení námale vyhrožuje, že pokuddojde k většímu propaduv hospodaření nemocnice,tak o to přijdeme,“ říká lékařka ze soukromé nemocnice.

Dostanou tedy zdravotníci trutnovské nemocnice letos méně peněz než loni? Ředitel Limburský odpovídá: „Pište radši o tom, že nám Všeobecná zdravotní pojišťovna neplatí. Nám už pojišťovna dluží za dva měsíce a máme proto na platbách vypladlých 30 milionů korun. My nemůžeme zvýšit platy, pokud nemáme peníze od pojišťovny,“ odpověděl Limburský.

Lékaři: motivační složka je jen formální věc

Oslovení lékaři z některých soukromých nemocnic však přiznávají, že jejich platy jsou nižší než ve státním sektoru.

Uvádějí, že fixní složka mzdy je malá, celkový plat pak dorovnávají variabilní složky mzdy. Oficiálně je tato částka závislá na výkonech lékařů, ve skutečnosti je tomu ale jinak.

„Máme nastavené nějaké osobní ohodnocení. Vedení nám ale vyhrožuje, že pokud dojde k většímu propadu v hospodaření nemocnice, tak o to přijdeme. Zatím jsme toto ohodnocení ale vždycky dostali,“ prozradila lékařka ze soukromé nemocnice, která nám informaci sdělila s tím, že nebudeme zveřejňovat její jméno ani jméno nemocnice.

V některých soukromých nemocnicích je však variabilní a motivační složka daná jasně. „Naši lékaři mohou tyto složky platu ovlivnit. Fixní část není příliš velká, ale ostatní složky jsou relativně vysoké,“ uvedla mluvčí nemocnice Třinec-Podlesí Simona Součková.

„Fixní část tvoří smluvní mzda dle vnitřních směrnic. Výše variabilní a motivační části se odvíjí od několika kritérií. Hodnotí se například hospodářský výsledek střediska a výstupy z dotazníků spokojenosti pacientů na daném oddělení. Máme detailně vypracované dotazníky – zvlášť pro lékaře a zvlášť pro sestry,“ dodává Součková.

Situace ve státním sektoru

A jaká je situace mezd zdravotníků ve státních nemocnicích? Některé z nich snížení osobního ohodnocení svým zaměstnanců potvrzují.

„Osobní příplatky se snížily adekvátně k nárůstu platových tarifů,“ uvedl tiskový mluvčí Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, Petr Mach.

„Pokaždé, když se zvýšily platové tarify, dostaly organizační složky státu a klasické příspěvkové organizace dotace ze státní pokladny. Nemocnice, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví a jsou příspěvkové organizace, přesto na zvýšené platy nikdy žádný příspěvek nedostaly. Vždy si musely pomoci samy, na úkor změn ve svém rozpočtu,“ dodal.

V praxi to znamená, že nemocnice poté, co byla státem donucena zvýšit lékařům platy, neměla již dostatek peněz na vyplacení jejich osobního ohodnocení.

Do budoucna se ale FTN dívá optimisticky – pokud ovšem dojde ke sloučení tří pražských fakultních nemocnic. „Pokud se tento krok uskuteční, očekáváme, že se z racionalizačních opatření podaří vytvořit finanční zdroje na úpravu osobních příplatků i celkových platů,“ uzavřel Mach.

Iva Bláhová, Květa Havlová, www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!